Добра основа

Прочит: 1 Коринтяни 3:5-11   „Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос.“ (1 Коринтяни 3:11)   Израснах в малко селце в Индия. Когато дойде време да тръгна на училище, родителите ми ме изпратиха в християнски пансион. Там получавахме...

Виж повече

Изненади

Прочит: 3 Царе 19:1-13   „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат.“ (1 Коринтяни 2:9)   В 3 Царе четем за Илия, който макар да беше велик пророк, също изпитваше страх и отчаяние. Бог се

Виж повече

Ангели

Прочит: Евреи 13:1-3   „Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове (…) И така, по плодовете им ще ги познаете.“ (Матей 7:18, 20)   Франк живее в палатка близо до летището. Той е 67-годишен бездомник, който не общува с никого, но и без това...

Виж повече

Омърсена дреха

Прочит: Ефесяни 2:4-14   „… цялата ни правда е като омърсена дреха…“ (Исая 64:6)   Отраснах във ферма и съм свикнал на доста мръсна работа, например почистването на тор. Стремяхме се да правим всичко, което можем, сами, за да спестим пари. Веднъж дни наред се опитвахме да...

Виж повече

Любов

Прочит: 1 Коринтяни 13:4-8   „… Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог – в него.“ (1 Йоан. 4:16)   На сватбата на моя племенник ме помолиха да прочета една перифраза на днешния прочит от 1 Коринтяни. Въпреки че ритуалът беше светски, а не църковен, Бог...

Виж повече

Мек отговор

Прочит: Притчи 15:1-4   „Мек отговор отклонява от ярост…“ (Притчи 15:1)   Преди известно време ме обвиниха несправедливо. Както и да се опитвах да обясня, че нямам вина, думите ми изобщо нямаха ефект. Човекът, който ме обвиняваше, не искаше да ме изслуша и ми каза неща, които...

Виж повече

Единство в любовта

Прочит: Галатяни 3:24-29   „И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в Мен чрез тяхното учение, да бъдат всички едно…“ (Йоан 17:20-21)   Размишлението на една жена от Русия, което прочетох веднъж в „Духовна манна“, ми помогна да се замисля повече за...

Виж повече

Благословения, които не очакваме

Прочит: Римляни 5:1-5   „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ (Римляни 8:28)   След дълго отлагане отидох на дерматолог заради една подозрителна бенка. За мое учудване, докторът поиска да направи...

Виж повече

Небесна награда

Прочит: Матей 5:3-12   „… радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата.“ (Матей 5:12)   Много организации предлагат парично обезщетение при пенсиониране. В Тайланд някои работодатели изплащат опредена сума на работника в зависимост от приноса му през...

Виж повече

Повече, отколкото можем да издържим

Прочит: 2 Коринтяни 1:8-11   „И Той ни избави от толкова близка смърт и още избавя, и се надяваме на Него, че пак ще ни избави.“ (2 Коринтяни 1:10)   Мъдри насърчения от рода на „Бог няма да ти даде повече, отколкото можеш да издържиш“, понякога не помагат. Има тежки моменти...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!