Божията любов

Прочит: Римляни 8:31-39   „В това се състои любовта – не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.“ (1 Йоан. 4:10)   През шестата година от моето служение като пастор се разведох. Беше тежка ситуация, преживях няколко...

Виж повече

Дъжд от благословения

Прочит: Матей 25:31-40   „… Какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш?“ (Псалм 8:4)   Една ранна зимна утрин стоях на двора и наблюдавах метеоритния дъжд „Леониди“. Този невероятен небесен спектакъл ми напомни за Божията любов. Представих си как...

Виж повече

Ще намерим пътя

Прочит: Числа 14:1-11   „Вашите думи са били безочливи против Мен, казва Господ; а вие казвате: Какво сме говорили против Теб?“ (Малахия 3:13)   Като доброволец в християнски център, трябваше да помогна на един ученик на име Тони, който се затрудняваше с уроците по...

Виж повече

Защо да се моля?

Прочит: 1 Йоан. 5:14-15   „… нямате, защото не просите.“ (Яков 4:2)     Молитвата е един от начините да служим на Бога. Тя не е средство, с което да накараме Бога да извърши нашата воля на земята, а средство ние да вършим Неговата воля. Когато се молим редовно, намираме...

Виж повече

Грешна посока

Прочит: Яков 1:2-8   „Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт.“ (Притчи 14:12)   Едно от заглавията във вестника гласеше: „Шофьор следва джипиеса си и се озова в реката“. Човекът разказваше, че е пътувал през нощта, пътят бил съвсем тъмен и...

Виж повече

Бог е с нас винаги

Прочит: Филипяни 1:3-11   „… Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.“ (Филипяни 1:6)   Моята братовчедка Брук беше напълно здрава до 35-годишна възраст, докато един ден внезапно спря да диша. След като спасиха живота ѝ, лекарите...

Виж повече

За Бога всичко е възможно

Прочит: Матей 17:14-21   „А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.“ (Матей 19:26)   Участвам в доброволна организация, което набира средства за служение в Гватемала, и съвсем скоро се прибрахме от едноседмична мисия там. За...

Виж повече

Нови създания

Прочит: Деяния 9:19-28   „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“ (2 Коринтяни 5:17)   Преди няколко години в нашата църква решихме да купим няколко гъсеници, които поставихме в специално ограждение с мрежа. Всяка от тях си...

Виж повече

Какви думи пазиш в сърцето си?

Прочит: Йов 22:21-28   „Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти.“ (Второзаконие 6:6)   Омъжих се за фермер и се научих да консервирам плодовете от богатата ни реколта. Можех да правя всякакви консерви: от царевица, боб, домати и от различни плодове...

Виж повече

Доверие в Бога

Прочит: Римляни 8:28-31   „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11)   Докато работех като ръководител на отдел в един зеленчуков магазин, чувствах, че моята работа не се цени...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!