Радостта от покорството

Прочит: Второзаконие 28:1-6   „И всички тези благословения ще дойдат върху теб и ще те придружават, ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог.“                                                                                (Второзаконие 28:2)   Преди известно време забелязах, че един от...

Виж повече

Към хълмовете

Прочит: Псалм 121:1-8   „Издигам очите си към хълмовете. Откъде иде помощта ми? Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.“                                                                                     (Псалм 121:1-2)   Преди да стане кадет, моят син и останалите...

Виж повече

Ходатай

Прочит: Римляни 8:18-27   „Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.“                                                                                    (Римляни 8:26)   Години наред...

Виж повече

Подготвени

Прочит: 2 Тимот. 2:15-21   „Затова, препашете се през кръста на вашите помисли. Бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос.“                                                                                        (1 Петр...

Виж повече

Дарът на любовта

Прочит: 1 Коринтяни 13:4-13   „Любовта дълго търпи и е милостива…“                                                               (1 Коринтяни 13:4)   Тринадесетата глава на Първото послание към коринтяните ми е любима и исках да я прочета на сватбата на моя син. Притеснявах се от...

Виж повече

Да слушаш, докато четеш

Прочит: Лука 10:38-42   „Пази крака си, когато отиваш в Божия дом, защото да се приближиш да слушаш е по-добро, отколкото да принесеш жертва на безумните…“                                                                                       (Еклисиаст 5:1)   Когато бях малък, ходех на...

Виж повече

Не се страхувай

Прочит: Матей 8:23-27   „А Той им отвърна: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина.“                                                                                   (Матей 8:26)   Когато свърших със сутрешните си тренировки...

Виж повече

Сутрешна роса

Прочит: Осия 14:1-9   „Аз ще бъда като роса на Израел…“                                                   (Осия 14:5)   Беше горещо, а с няколко жени от църквата бяхме на почивка във вилата на една от тях. Всички, освен мен, спаха вътре. Аз лежах на поляната в неудобния спален чувал и...

Виж повече

Добри и лоши времена

Прочит: Плачът на Йеремия 3:19-24   „… във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.“                                                                                         (Филипяни 4:12)   От...

Виж повече

Наставници във вярата

Прочит: Матей 7:12-14   „Чрез съвета Си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава.“                                                                                            (Псалм 73:24)   Съпругата ми организира благотворителен концерт в нашия дом в помощ на организациите, които...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!