Приготвяй пътя

Прочит: Матей 3:1-6   „Пригответе пътя на Господа! Прави направете пътеките за Него!“ (Матей 3:3)   Паяците много обичат да правят паяжини пред входната ни врата. Нишките започват от единия край на стряхата чак до другия и е почти невъзможно да минеш, без да станеш целият в...

Виж повече

Да помним

Прочит: Псалм 78:1-8   „… няма да го скрием от синовете им в бъдещото поколение, а ще повествуваме хвалите на Господа, Неговата сила и чудесните дела, които извърши…“ (Псалм 78:4)   Разбрах, че да учиш гръцки, е много трудно. Когато поисках професорът да ми помогне, той ме...

Виж повече

Дар от Бога

Прочит: Матей 25:34-40   „А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“ (Матей 25:40)   В последно време много испаноговорещи хора дойдоха в нашата църква. Аз много се радвам на срещата между...

Виж повече

Любяща грижа

Прочит: Евреи 13:1-6   „Господ, Той е, Който ходи пред теб, Той ще бъде с теб; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не се бой!“ (Второзаконие 31:8)   Дъщеря ми получи мозъчно сътресение и трябваше да се грижа за нея в продължение на два месеца. В този, на пръв поглед...

Виж повече

Да откриеш Бога неочаквано

Прочит: 3 Царе 19:1-13   „Господ, твой Бог, е сред теб – Силният, Който ще те спаси; ще се развесели за теб с радост, ще се успокои в любовта Си, ще се весели за теб с песни.“ (Софония 3:17)   След пет дни, прекарани в грижа за моя баща, не бързах да се връщам на

Виж повече

Нима не Те е грижа?

Прочит: Марк 4:35-41   „И Той, като се събуди, смъмри вятъра и каза на езерото: Мълчи! Утихни! И вятърът престана и настана голяма тишина.“ (Марк 4:39)   По време на едно пътуване с моя син спукахме гума и се наложи да спрем рязко. Колата зад нас се заби в нашата. Шокирани от...

Виж повече

Бог ме познава

Прочит: Псалм 139:1-4   „Преди да ти дам образ в утробата, те познах…“ (Йеремия 1:5)   Дейвид Смит е често срещано име в Съединените щати. Толкова често срещано, че веднъж не ми позволиха да се кача на самолета, защото някой със същото има нямал право да напуска страната. За...

Виж повече

Да се молим непрестанно

Прочит: 1 Солунци 5:16-18   „Непрестанно се молете.“ (1 Солунци 5:17)   Спомням си първия път, когато прочетох стиха от 1 Солунци, в който се казва да се помил непрестанно. Ако изпълня тази заръка, помислих си аз, как изобщо ще имам време за останалите си ангажименти? След...

Виж повече

Възкресенска вяра

Прочит: Римляни 8:35-39   „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещото, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия...

Виж повече

Единство

Прочит: Псалм 119:105-112   „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“ (Псалм 119:105)   Църковното ми минало е доста пъстро. Когато бях малка, ходех в католическо училище, но през почивните дни със семейството ми посещавахме методистка църква...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!