Бог е с нас днес

Прочит: Псалм 139:5-18   „Ти си пред мен и зад мен и си сложил върху мен ръката Си. Това знание е пречудно за мен; високо е; не мога да го достигна.“ (Псалм 139:5-6)   Размишлението за деня от „Духовна манна“ беше за жена, която обича географските карти, също като мен. Аз съм...

Виж повече

Без думи

  Прочит: Римляни 8:18-27   „Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.“ (Римляни 8:26)   Обикновено жена ми става рано, за да се погрижи за четирите ни малки деца. Преди...

Виж повече

Как да откажеш?

Прочит: Йоан 4:28-42   „А той отговори: Казах ви вече и не чухте; защо искате пак да чуете? Да не би и вие да искате да Му станете ученици?“ (Йоан 9:27)   Аз съм човек на „джаджите“. Когато открия ново електронно устройство или софтуер, изпитвам огромно вълнение. Наскоро...

Виж повече

Никога сами

Прочит: Йоан 14:15-21   „… сам Бог е казал: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя.“ (Евреи 13:5)   „Мамо“ – се чу от кабинката в тоалетната. „Тук съм, миличка“ – отвърна майката. Макар да не я виждаше, детето веднага се успокои при гласа на своята майка, защото...

Виж повече

С подновена сила

Прочит: 2 Коринтяни 4:7-18   „Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.“ (2 Коринтяни 4:16)   Спомням си едно красиво дърво, което се намираше до мост съвсем близо до главния път на моя роден град. Каква...

Виж повече

Последните

Прочит: Матей 20:1-16   „Така последните ще бъдат първи, а първите – последни.“ (Матей 20:16)   Баща ми се разболя от тежка форма на рак точно преди да постъпя в колеж. Колкото повече наближаваше моментът на заминаването ми, толкова по-изплашена и притеснена се чувствах...

Виж повече

Молитва за прошка

Прочит: Псалм 103:1-12   „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.“ (1 Йоан. 1:9)   Служих като пастор в градския затвор, който се намира близо до мястото, където живея. Един ден един от затворниците ми...

Виж повече

Бог е с нас

Прочит: Исая 43:1-7   „Когато минаваш през водите, с теб ще бъда, и през реките – те няма да те потопят; когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали. Защото Аз съм Йехова, твоят Бог, Святият Израелев, твоят Спасител…“ (Исая 43:2-3)   Австралия е...

Виж повече

Кой път, Господи?

Прочит: Псалм 119:1-8   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:5-6)   Аз возя клиентите на нашия автосервиз до дома им или до работното им място, когато оставят колата си...

Виж повече

Богатство

Прочит: Матей 27:57-60   „На онези, които имат богатството на този свят, заръчвай да не високоумстват, нито да се надяват на несигурното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме.“ (1 Тимот. 6:17)   Йосиф от Ариматея беше заможен човек, който бе...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!