Благославяй, не кълни

Прочит: Лука 6:27-38   „Благославяйте онези, които ви гонят, благославяйте и не кълнете.“                                                                               (Римляни 12:14)   Понякога изглежда, сякаш всеки ден срещаме някой „труден“ човек – било то колега, съсед...

Виж повече

„Оставете дечицата да дойдат при Мен“

Прочит: Марк 10:13-16   „… А Исус им отговори: Чувам. Не сте ли чели никога тези думи: „От устата на младенците и сучещите приготвил си хвала“?“                                                                               (Матей 21:16)   Една вечер, докато се приготвяхме да...

Виж повече

Почувствай утехата

Прочит: Исая 40:1-5   „Утешавайте, утешавайте народа Ми, казва вашият Бог. Говорете по сърцето на Йерусалим и извикайте към него, че времето на воюването му се изпълни, че беззаконието му бе простено; защото взе от ръката Господня двойно наказание за всичките си грехове.“...

Виж повече

По стария път

Прочит: 2 Коринтяни 10:1-5   „И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.“                                                                              (Галатяни 5:1)   Години наред при всяка разходка с кучето...

Виж повече

Картина

Прочит: 1 Петр. 4:10-11   „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“                                                                              (1 Петр. 4:10)   Жена ми е част от една група...

Виж повече

Изоставени, но не безнадеждни

Прочит: 2 Коринтяни 4:6-15   „Господ пази чужденците; поддържа сирачето и вдовицата…“                                                                                (Псалм 146:9)   „Какво да правя? Татко ни изостави в началото на годината и оттогава не сме чували нищо за...

Виж повече

С Божия помощ

Прочит: Съдии 6:11-27   „И ангелът Господен му се яви и му каза: Господ е с теб, мъжо силни и храбри.“                                                                              (Съдии 6:12)   Преди години почувствах призива да бъда част от детското служение в нашата голяма...

Виж повече

Физическа и духовна храна

Прочит: Псалм 119:1-16   „Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! Да! По-сладки от мед в устата ми.“                                                                          (Псалм 119:103)   Преди няколко години прецених, че теглото ми е наднормено, и реших да започна да...

Виж повече

Подражание

Прочит: Ефесяни 4:30-5:2   „И така, бъдете подражатели на Бога като възлюбени чада и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.“                                                      ...

Виж повече

Съмнения

Прочит: Лука 7:18-23   „Тогава Той им отговори: Идете и разкажете на Йоан това, което видяхте и чухте, че слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресени и на сиромасите се проповядва благовестието.“...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!