Така да бъде

Прочит: Исая 12:1-6   „… ще уповавам и няма да се боя…“ (Исая 12:2)   Песента Let It Be, написана през 1970 г. от Пол Маккартни, винаги ме е успокоявала. Сега, когато вече съм на по-зряла възраст, тя има по-различно значение за мен. На 88 се замислям за многото неща, които...

Виж повече

Мобилен

Прочит: Матей 28:16-20   „И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал.“ (Матей 28:19-20)   Мисля, че в Ямайка има най-много мобилни телефони на глава от...

Виж повече

Това, тленното

Прочит: 1 Коринтяни 15:39-57   „Защото това, тленното, трябва да се облече в нетление и това, смъртното, да се облече в безсмъртие.“ (1 Коринтяни 15:53)   Когато ми казаха, че имам рак на простатата, се почувствах съсипан – самотен и безпомощен. Аз съм пастор и много пъти съм...

Виж повече

В бурните води

Прочит: Матей 14:22-33   „И Петър Му отговори: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Теб по водата. А Той каза: Ела!“ (Матей 14:28-29)   Никога не съм бил добър плувец. Когато влизам в океана, се страхувам от вълните и водните течения, които не виждам. Много се изтощавам...

Виж повече

Желание

  Прочит: 1 Коринтяни 12:12-27   „А вие сте Христово тяло и поотделно – части от Него.“ (1 Коринтяни 12:27)   В църквата, която посещавах, докато бях на почивка, отправиха призив към всеки, който може да помогне да се поправи покривката на олтарната маса. Тъй като това не...

Виж повече

Криеница

Прочит: Битие 3:1-10   „А той отговори: Чух гласа Ти в градината и се уплаших, защото съм гол; и се скрих.“ (Битие 3:10)     Една от любимите ми игри в детството беше криеницата. Аз бях по-дребничък и можех да се крия на места, които бяха недостъпни за по-големите деца...

Виж повече

Изпълнители на словото

Прочит: Яков 1:22-25   „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22)   Лилиан и съпругът ѝ се наслаждаваха на обяда си в ресторанта. Изведнъж някой започна да говори високо. Колкото повече говореше, толкова повече повишаваше тон...

Виж повече

През Червено море

Прочит: Изход 14:19-30   „Така в онзи ден Господ избави Израел от ръката на египтяните…“ (Изход 14:30)   Дойде моят ред да водя библейския час в неделя. Текстът беше от Изход и разказваше за Божията вярност към Неговия народ. Имало е моменти в живота ми, когато съм преминавал...

Виж повече

Опора

Прочит: Лука 8:9-15   „Или направете дървото добро и плода му добър; или направете дървото лошо и плода му лош; защото по плода се познава дървото.“ (Матей 12:33)   Моята приятелка Елизабет има голям късмет в градинарството и може да отглежда всякакви растения. Съвсем скоро ѝ...

Виж повече

На очертаното пред нас поприще

Прочит: Евреи 12:1-3   „… насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра (…) да не ви дотяга и да не ставате малодушни.“ (Евреи 12:2-3)   Писмата с отказ за публикация са нормална част от моята работа като писател. Веднъж мой колега с много по-голям...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!