Угнетените

Прочит: Псалм 142:1-7   „Научете се да правите добро, настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата.“ (Исая 1:17)   Спомням си един неприятен инцидент от моето детство. Чух силен шум откъм поляната и когато...

Виж повече

Истински пред Бога

Прочит: Псалм 32:1-11   „Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие и в чийто дух няма измама.“ (Псалм 32:2)   Аз се грижа за възрастните си баба и дядо и съм изключително внимателна с тях. Те страдат физически и емоционално, затова ако им споделям своите...

Виж повече

На какво разчитаме?

Прочит: Йоан 6:1-14   „Исус, като вдигна очи и видя, че към Него идва голямо множество, каза на Филип: Откъде да купим хляб да ядат тези хора?“ (Йоан 6:5)   В днешния прочит Исус пита Филип откъде да купят хляб, за да нахранят множеството, което Го следваше. Словото ни казва...

Виж повече

Семената на вярата

Прочит: Галатяни 5:22-26   „Изпитвайте себе си дали сте във вярата; опитвайте себе си.“ (2 Коринтяни 13:5)   На острова, на който живеем с моя съпруг, става много горещо през лятото. За да понасяме по-леко жегата, приготвям коктейли от свежи плодове от собствената ни градина...

Виж повече

Бащинска радост

Прочит: Софония 3:14-17   „Защото Господ има благоволение към народа Си; ще украси кротките с победа.“ (Псалм 149:4)   Аз съвсем скоро станах баба и много обичам да наблюдавам сина си с неговата малка дъщеричка. Погледът му блести, а усмивката му е до ушите. Дори когато тя...

Виж повече

Да хвалим Бога

Прочит: Колосяни 3:15-17   „И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното.“ (Колосяни 3:1-2)   Тежката работа по почистването на санитарните помещения в лагера ме очакваше...

Виж повече

Жива вода

Прочит: Йоан 4:4-15   „Исус ѝ отговори: Ако беше знаела Божия дар и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода!“ (Йоан 4:10)   Водата е от съществена важност за живота. Тя съставя 50-75 % от тялото ни. Често забравяме да

Виж повече

Грешки

Прочит: Матей 7:1-12   „Дойде ли гордост, идва и срам. А мъдростта е със смирените.“ (Притчи 11:2)   Работата ми изискваше да представям сложни компютърни отчети на техническия отдел на фирмата. Един ден от програмния отдел ми казаха да спра с отчетите, за да се заема с...

Виж повече

Прибежище

Прочит: Псалм 90:1-17   „Господи, Ти си ни бил обиталище от род в род.“ (Псалм 90:1)   Майка ми в момента е настанена в болница, защото страда от бъбречно заболяване. Вчера прекарах няколко часа с нея. Макар че трудно разбирах какво говори, виждах в усмивката ѝ любовта на...

Виж повече

Един модел

Прочит: Исая 61:10-11   „… не се грижете за плътта, за да угаждате на нейните страсти.“ (Римляни 13:14)   Когато бях на 12 години, всички момичета от класа трябваше да се научат да шият. Възложиха ни да изработим три неща: престилка, блуза и пола. Всяка от нас трябваше да...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!