Кой съм аз?

Прочит: Псалм 8:1-9   „Доброто ли ще приемаме от Бога, а да не приемаме и злото?“ (Йов 2:10)   Една сутрин слушах по радиото историята на една жена, която служи като пастор. Тя страда от различни заболявания, но не е изгубила радостта и благодарността си към Бога. Това, че...

Виж повече

Молитвена стаичка

Прочит: Матей 6:5-15   „А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.“ (Матей 6:6)   Аз съм бегач и през последните 40 години излизам рано от...

Виж повече

Писма

Прочит: Псалм 103:15-22   „А милостта на Господа е от века и до века върху онези, които се боят от Него, и правдата Му – върху внуците…“ (Псалм 103:17)   След поредния натоварен ден в гимназията се прибрах и намерих малък син плик с писмо на бюрото си. Мама го е писала...

Виж повече

Урокът на виолетките

Прочит: Яков 5:13-18   „Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“ (Яков 5:16)   След като се прибрах от дълга ваканция, взех обратно вкъщи четирите виолетки, които бях оставила на една позната, за да ги полива. Три от тях имаха прекрасни лилави цветове и плътни...

Виж повече

Вечна любов

Прочит: Йоан 13:1-17   „… Исус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби.“ (Йоан 13:1)   Преди време аз и приятелят ми бяхме пастори в един и същи град. Един ден разбрах, че са му...

Виж повече

Облечени в любов

Прочит: Колосяни 3:12-17   „Който покрива престъпление, търси любов, а който говори много за работата, разделя най-близки приятели.“ (Притчи 17:9)   Приятелката ми Мери беше работила в една фирма дълги години. Тя беше успешна и много харесвана, а работата ѝ се ценеше. Въпреки...

Виж повече

Господ прави да расте

Прочит: 1 Коринтяни 3:1-9   „Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте.“ (1 Коринтяни 3:6)   Чувствам се безсилна пред множеството проблеми в този свят – глад, войни, нарушаване на човешките права – и невъзможността да помогна. Всъщност, опитвам се. По няколко часа...

Виж повече

Почивка

Прочит: Псалм 62:1-8   „А Той им каза: Елате вие сами на уединено място насаме и си починете малко.“ (Марк 6:31)   Често бързам да свърша толкова много неща, че започвам да се ядосвам, докато стигна до пълно изтощение. Графикът ми става все по-натоварен и понякога ми се иска...

Виж повече

Мъдрост

Прочит: Деяния 1:6-11   „Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен (…) до края на земята.“ (Деяния 1:8)   Когато се сприятелих с една 95-годишна жена в нашата църква, се надявах да направя дните ѝ по-радостни. Имах много да науча...

Виж повече

Достатъчно

Прочит: Съдии 7:15-25   „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“ (Филипяни 4:19)   Съпругът ми наскоро осъзна, че младите семейства в нашата църква имат нужда от повече общение и насърчение. Той предложи да организиране събиране...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!