Да погледнем нагоре

Прочит: Притчи 2:1-11   „Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:6)   Когато бяха малки,  децата ми с нетърпение очакваха да се забавляват на царевичния лабиринт в близката ферма. Всяка година го оформяха по различен начин. Веднъж доста...

Виж повече

Каквото посееш

Прочит: Йоан 13:34-35   „… понеже каквото посее човек, това и ще пожъне.“ (Галатяни 6:7)   Да се запознаеш със своите съседи, може да бъде голямо приключение. На отсрещната страна на нашата улица живее 91-годишна жена, която е вдовица и е почти напълно сляпа. Когато за пръв...

Виж повече

Радостта от Божието присъствие

Прочит: Псалм 16:5-11   „Ще ми изявиш пътя на живота; пред Твоето присъствие има пълнота от радост…“ (Псалм 16:11)   Днешните технологии са благословение за хората, които имат внуци надалеч. Ние с мъжа ми сме много щастливи от възможността да общуваме с малките си внучета...

Виж повече

Божие обиталище

Прочит: 1 Коринтяни 6:19-20   „… но това ти пиша… за да знаеш как трябва да се държат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и опора на истината.“ (1 Тим. 3:14-15)   Днешният текст ми напомня за времето, когато служех в армията и ме пуснаха в тридневен отпуск...

Виж повече

„Обичам те“

Прочит: Римляни 5:6-9   „Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца…“ (1 Йоан. 3:1)   Баща ми, който беше доста експресивен човек, работеше за една международна организация и нейния пенсионен фонд. Докато растях, той не беше от родителите, които показват своите...

Виж повече

Добри новини

Прочит: Римляни 15:1-6   „А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христос Исус.“ (Римляни 15:5)   Почти всички новини в днешните медии бяха депресиращи – природни бедствия, разводи, престъпления, военни конфликти по света. Но наскоро...

Виж повече

Вълни на мир

Прочит: Исая 43:1-7   „Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Теб уповава.“ (Исая 26:3)   Животът ми доста се беше усложнил. С огромни усилия се справях с нова работа и три деца, а трябваше да се грижа и за болен родител и брат, който също се нуждаеше от моята...

Виж повече

Вашето обаждане е важно

Прочит: Филипяни 4:4-8   „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.“ (Филипяни 4:6)   „Вашето обаждане е много важно за нас“. Когато чуя това, си мисля: „Ако беше толкова важно, някой щеше да вдигне...

Виж повече

На чия страна?

Прочит: Исус Навин 5:13-15   „… Исус пристъпи към него и му каза: Наш ли си, или от неприятелите ни? А човекът отговори: Не; но за военачалник на Господнето войнство сега дойдох аз…“ (Исус Навин 5:13-14)   Новобранците си почиваха и разговаряха оживено. Изведнъж влезе...

Виж повече

Общи корени

Прочит: Деяния 2:42-47   „… и нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела.“ (Евреи 10:24)   В един юнски ден със съпруга ми решихме да се разходим до стара къща с историческа стойност. Към нея водеше път, от двете страни на който растяха...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!