Син на баща си

Прочит: Йоан 14:1-14   „Исус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мен, видял е Отца.“ (Йоан 14:9)   Докато със съпруга ми обядвахме в един ресторант, забелязах един човек, който ми се стори познат. По движенията и жестовете му заключих...

Виж повече

Да слушаме

Прочит: Матей 13:9-17   „Който има уши да слуша, нека слуша.“ (Матей 13:9)   Аз започнах да губя слуха си още когато бях на тридесет години и криех това до последно. Но когато проблемът започна да се отразява сериозно на разговорите с колегите и семейството ми, осъзнах, че се...

Виж повече

В скръб и в радост

Прочит: 1 Коринтяни 9:19-23   „Радвайте се с онези, които се радват; плачете с онези, които плачат.“ (Римляни 12:15)   Миналата година близък мой приятел преживя огромна скръб. Единственото, което можех да направя за него, беше да го подкрепям духовно и да се моля. Докато се...

Виж повече

Върши добро

Прочит: Филипяни 1:1-6   „Да не ни дотяга да вършим добро; защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.“ (Галатяни 6:9)   Преди години се свързах с млада жена, която беше самотна майка и чистеше къщи. Наех я в нашия дом, за да ѝ помогна финансово с непосилните сметки...

Виж повече

Действена любов

Прочит: Матей 7:7-12   „И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.“ (Матей 7:12)   Във фитнеса, където ходя, всеки посетител си има електронен чип за входната врата. В един студен ден...

Виж повече

Смелост

Прочит: Римляни 8:35-39   „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот… нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.“ (Римляни 8:38-39)...

Виж повече

Тренирани очи

Прочит: Лука 24:13-32   „Тогава очите им се отвориха и те Го познаха…“ (Лука 24:31)   Пазейки с ръка очите си от следобедното слънце, се взирам във високата топола в нашия двор, където си беше намерила убежище една сова. Всеки ден я търся, защото ми е любопитно да видя как...

Виж повече

Малките неща

Прочит: 2 Коринтяни 9:7-15   „И така, доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра.“ (Галатяни 6:10)   Играехме си спокойно на една игра вкъщи, когато телефонът звънна и една от дъщерите ми отиде да вдигне. Научили сме я винаги да...

Виж повече

Колко ще дадеш?

Прочит: Псалм 136:1-3   „… славете небесния Бог, защото милостта Му трае до века.“ (Псалм 136:26)   Обръщението към децата по време на последното богослужение беше свързано с увереността на псалмиста, че Божията милост трае вечно. Жената, която отговаряше за обръщението, беше...

Виж повече

Всяка въздишка

Прочит: Псалм 139:1-10   „Издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища.“ (Псалм 139:3)   Преди да се разболея от рак, не познавах разликата между умората и пълното изтощение. Умората все пак ми оставя някакви вътрешни сили, които ме карат да свърша някоя...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!