В дълбока старост

Прочит: Исая 46:3-4   „Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени; за да възвестят, че Господ е праведен, моята Канара, у Когото няма неправда.“ (Псалм 92:14-15)   Срещнах Ава в един дом за болни възрастни хора. Тя въплъщаваше описанието на псалмиста за...

Виж повече

Думите на Библията

Прочит: Притчи 3:1-8   „Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:6)   Разхождах кучето си из квартала един прекрасен пролетен следобед. По пътя срещнах дядо, който беше излязъл на разходка с двете си малки внучки. Когато приближиха шосето...

Виж повече

Божията любов

Прочит: Римляни 8:31-39   „В това се състои любовта – не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.“ (1 Йоан. 4:10)   През шестата година от моето служение като пастор се разведох. Беше тежка ситуация, преживях няколко...

Виж повече

Дъжд от благословения

Прочит: Матей 25:31-40   „… Какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш?“ (Псалм 8:4)   Една ранна зимна утрин стоях на двора и наблюдавах метеоритния дъжд „Леониди“. Този невероятен небесен спектакъл ми напомни за Божията любов. Представих си как...

Виж повече

Ще намерим пътя

Прочит: Числа 14:1-11   „Вашите думи са били безочливи против Мен, казва Господ; а вие казвате: Какво сме говорили против Теб?“ (Малахия 3:13)   Като доброволец в християнски център, трябваше да помогна на един ученик на име Тони, който се затрудняваше с уроците по...

Виж повече

Защо да се моля?

Прочит: 1 Йоан. 5:14-15   „… нямате, защото не просите.“ (Яков 4:2)     Молитвата е един от начините да служим на Бога. Тя не е средство, с което да накараме Бога да извърши нашата воля на земята, а средство ние да вършим Неговата воля. Когато се молим редовно, намираме...

Виж повече

Грешна посока

Прочит: Яков 1:2-8   „Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт.“ (Притчи 14:12)   Едно от заглавията във вестника гласеше: „Шофьор следва джипиеса си и се озова в реката“. Човекът разказваше, че е пътувал през нощта, пътят бил съвсем тъмен и...

Виж повече

Бог е с нас винаги

Прочит: Филипяни 1:3-11   „… Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.“ (Филипяни 1:6)   Моята братовчедка Брук беше напълно здрава до 35-годишна възраст, докато един ден внезапно спря да диша. След като спасиха живота ѝ, лекарите...

Виж повече

За Бога всичко е възможно

Прочит: Матей 17:14-21   „А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.“ (Матей 19:26)   Участвам в доброволна организация, което набира средства за служение в Гватемала, и съвсем скоро се прибрахме от едноседмична мисия там. За...

Виж повече

Нови създания

Прочит: Деяния 9:19-28   „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“ (2 Коринтяни 5:17)   Преди няколко години в нашата църква решихме да купим няколко гъсеници, които поставихме в специално ограждение с мрежа. Всяка от тях си...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!