Напред

Прочит: Исая 46:3-10   „Слушайте Ме, доме Яковов и всички останали от Израелевия дом, които съм носил още от утробата и съм държал още от раждането.“                                                                           (Исая 46:3)   Тази година най-голямата ми дъщеря...

Виж повече

Обърната перспектива

Прочит: 2 Коринтяни 4:18 – 5:1   „… не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни.“                                                                    (2 Коринтяни 4:18)   Преди много години работих за един фотограф. Едно от...

Виж повече

Знаци по пътя

Прочит: Псалм 32:6-10   „Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш…“                                                                                   (Псалм 32:8)   Аз откривам пътеки и водя хората по тях. В региона, където работя, имаме отлична...

Виж повече

С цялото си сърце

Прочит: Лука 5:1-11   „И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.“                                                                           (Йеремия 29:13)   Много години преподавах история. Когато наближаваше краят на семестъра, давах на...

Виж повече

Почитай баща си

Прочит: Евреи 12:7-11   „Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали; няма ли повече да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем?“                                                                                (Евреи 12:9)   Баща ми...

Виж повече

Разрушена връзка

Прочит: Римляни 12:9-21   „Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва – постоянни.“                                                                        (Римляни 12:12)   Завъртях крана, но не потече вода. Отидох да проверя помпата – работеше, но една тръба...

Виж повече

По какво те познават?

Прочит: Тит 3:3-8   „Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове… и така, по плодовете им ще ги познаете.“                                                                             (Матей 7:18, 20)   Спомням си един случай, когато бях момче...

Виж повече

Спри, погледни, послушай

Прочит: Псалм 46:1-11   „И Господ дойде и застана, и извика както преди това: Самуиле! Самуиле! Тогава Самуил отговори: Говори, защото слугата Ти слуша.“                                                                          (1 Царе 3:10)   Животът ми е доста напрегнат...

Виж повече

Кръщение

Прочит: 1 Петр. 3:18-22   „Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен…“                                                                                  (Марк 16:16)   Преди години със съпруга ми посещавахме малка църква в Калифорния. В нея с венчахме. В една проповед пасторът...

Виж повече

Истинско съкровище

Прочит: Еклисиаст 2:1-11   „Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат; защото където е съкровището...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!