Бог е с нас

Прочит: Исая 43:1-7   „Когато минаваш през водите, с теб ще бъда, и през реките – те няма да те потопят; когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали. Защото Аз съм Йехова, твоят Бог, Святият Израелев, твоят Спасител…“ (Исая 43:2-3)   Австралия е...

Виж повече

Кой път, Господи?

Прочит: Псалм 119:1-8   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:5-6)   Аз возя клиентите на нашия автосервиз до дома им или до работното им място, когато оставят колата си...

Виж повече

Богатство

Прочит: Матей 27:57-60   „На онези, които имат богатството на този свят, заръчвай да не високоумстват, нито да се надяват на несигурното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме.“ (1 Тимот. 6:17)   Йосиф от Ариматея беше заможен човек, който бе...

Виж повече

Вяра с дълбоки корени

Прочит: Ефесяни 3:13-21   „И така, както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.“ (Колосяни 2:6-7)   Тук, в Тексас, климатът може да стане...

Виж повече

Защо не отговаряш?

Прочит: Марк 1:16-20   „Но Йона стана да побегне в Тарсис от Господнето присъствие…“ (Йона 1:3)   Понякога, докато си играеше в пясъка, нашият син като че ли изобщо не чуваше какво му казва майка му. Веднъж тя го попита: „Защо не ме слушаш?“. Той отвърна със забележителна...

Виж повече

Чуй посланието

Прочит: Псалм 85:8-13   „И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово.“ (Римляни 10:17)   Във времето ми за молитва си чета някакъв пасаж от Библията. Напоследък чувствам нуждата да препрочитам по няколко пъти определени пасажи. Усетих, че несъзнателно съм...

Виж повече

Утехата е от Христос

Прочит: 2 Коринтяни 1:1-7   „… Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.“ (2 Коринтяни 1:4)   От младежките си години насам страдам от тежка депресия и...

Виж повече

Спомени от детството

Прочит: Исая 66:7-13   „Както някой, когото майка му утешава, така Аз ще ви утеша…“ (Исая 66:13)   Нашата дъщеря беше на шест години, когато ѝ казахме, че родителите на нейната най-добра приятелка се развеждат. Тя се разплака. Опитахме се да я успокоим, но не знаехме как. Аз...

Виж повече

План Б

Прочит: Римляни 15:20-28   „… понеже от много години съм желал да дойда при вас, когато тръгвам за Испания, ще дойда… и вие да ме изпратите за там… А сега отивам в Йерусалим, за да послужа на светиите.“ (Римляни 15:23-25)   При мен често план А се проваля и се налага да...

Виж повече

За Мое възпоменание

Прочит: 1 Коринтяни 11:23-26   „… Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Защото ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме.“ (1 Коринтяни 10:16-17)   Малкото ни църковно събрание се приготвяше да...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!