Опитай с малко доброта

Прочит: 2 Петр. 1:1-8   „Той ти е показал, човече, какво е доброто; и какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?“ (Михей 6:8)   Преди много години служех на кораб влекач. Едно от задълженията ми беше хвърлянето на...

Виж повече

От страх към сила

Прочит: Псалм 91:14-16   „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.“ (Исая 41:10)   Покойният ми съпруг беше едва на тридесет, когато се разболя от тежкото заболяване...

Виж повече

Моето призвание

Прочит: Филипяни 2:12-18   „Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.“ (Филипяни 2:13)   Всички ние преживяваме в живота си моменти,  в които си задаваме трудни въпроси. Появява се проблем и си мислим: „Не може ли...

Виж повече

Угнетените

Прочит: Псалм 142:1-7   „Научете се да правите добро, настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата.“ (Исая 1:17)   Спомням си един неприятен инцидент от моето детство. Чух силен шум откъм поляната и когато...

Виж повече

Истински пред Бога

Прочит: Псалм 32:1-11   „Блажен онзи човек, на когото Господ не вменява беззаконие и в чийто дух няма измама.“ (Псалм 32:2)   Аз се грижа за възрастните си баба и дядо и съм изключително внимателна с тях. Те страдат физически и емоционално, затова ако им споделям своите...

Виж повече

На какво разчитаме?

Прочит: Йоан 6:1-14   „Исус, като вдигна очи и видя, че към Него идва голямо множество, каза на Филип: Откъде да купим хляб да ядат тези хора?“ (Йоан 6:5)   В днешния прочит Исус пита Филип откъде да купят хляб, за да нахранят множеството, което Го следваше. Словото ни казва...

Виж повече

Семената на вярата

Прочит: Галатяни 5:22-26   „Изпитвайте себе си дали сте във вярата; опитвайте себе си.“ (2 Коринтяни 13:5)   На острова, на който живеем с моя съпруг, става много горещо през лятото. За да понасяме по-леко жегата, приготвям коктейли от свежи плодове от собствената ни градина...

Виж повече

Бащинска радост

Прочит: Софония 3:14-17   „Защото Господ има благоволение към народа Си; ще украси кротките с победа.“ (Псалм 149:4)   Аз съвсем скоро станах баба и много обичам да наблюдавам сина си с неговата малка дъщеричка. Погледът му блести, а усмивката му е до ушите. Дори когато тя...

Виж повече

Да хвалим Бога

Прочит: Колосяни 3:15-17   „И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното.“ (Колосяни 3:1-2)   Тежката работа по почистването на санитарните помещения в лагера ме очакваше...

Виж повече

Жива вода

Прочит: Йоан 4:4-15   „Исус ѝ отговори: Ако беше знаела Божия дар и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода!“ (Йоан 4:10)   Водата е от съществена важност за живота. Тя съставя 50-75 % от тялото ни. Често забравяме да

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!