Дарът на емоциите

Прочит: Лука 19:41-46   „И като приближи и видя града, плака за него…“ (Лука 19:41)   Докато растях, често изпитвах трудности да изразявам своите чувства. Потисках радостните си емоции и стаявах в себе си гнева и тъгата, като се надявах, че така ще ги преодолея по-лесно. За...

Виж повече

Трансформация

Прочит: Римляни 12:1-3   „… Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.“ (Филипяни 1:6)   След неколкомесечно планиране на ремонта на кухнята, с жена ми започнахме трудоемкото дело: къртене, разместване, боядисване, инсталиране...

Виж повече

Реално присъствие

Прочит: Матей 18:2-6   „Понеже си припомням за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше в баба ти Лоида и в майка ти Евникия, а както съм уверен, и в теб.“ (2 Тимот. 1:5)   Диего се разболя от рак още в младежките си години. С подкрепата на своите родители, той беше...

Виж повече

Вяра

Прочит: Филипяни 3:18-21   „Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички вас затова, че за вашата вяра се говори по целия свят.“ (Римляни 1:8)   През първи век след Христа Рим е бил център на средиземноморския свят. Докато земните блага, мъдростта и изобилието...

Виж повече

Приготвяй пътя

Прочит: Матей 3:1-6   „Пригответе пътя на Господа! Прави направете пътеките за Него!“ (Матей 3:3)   Паяците много обичат да правят паяжини пред входната ни врата. Нишките започват от единия край на стряхата чак до другия и е почти невъзможно да минеш, без да станеш целият в...

Виж повече

Да помним

Прочит: Псалм 78:1-8   „… няма да го скрием от синовете им в бъдещото поколение, а ще повествуваме хвалите на Господа, Неговата сила и чудесните дела, които извърши…“ (Псалм 78:4)   Разбрах, че да учиш гръцки, е много трудно. Когато поисках професорът да ми помогне, той ме...

Виж повече

Дар от Бога

Прочит: Матей 25:34-40   „А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“ (Матей 25:40)   В последно време много испаноговорещи хора дойдоха в нашата църква. Аз много се радвам на срещата между...

Виж повече

Любяща грижа

Прочит: Евреи 13:1-6   „Господ, Той е, Който ходи пред теб, Той ще бъде с теб; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не се бой!“ (Второзаконие 31:8)   Дъщеря ми получи мозъчно сътресение и трябваше да се грижа за нея в продължение на два месеца. В този, на пръв поглед...

Виж повече

Да откриеш Бога неочаквано

Прочит: 3 Царе 19:1-13   „Господ, твой Бог, е сред теб – Силният, Който ще те спаси; ще се развесели за теб с радост, ще се успокои в любовта Си, ще се весели за теб с песни.“ (Софония 3:17)   След пет дни, прекарани в грижа за моя баща, не бързах да се връщам на

Виж повече

Нима не Те е грижа?

Прочит: Марк 4:35-41   „И Той, като се събуди, смъмри вятъра и каза на езерото: Мълчи! Утихни! И вятърът престана и настана голяма тишина.“ (Марк 4:39)   По време на едно пътуване с моя син спукахме гума и се наложи да спрем рязко. Колата зад нас се заби в нашата. Шокирани от...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!