Делото на молитвата

Прочит: Филипяни 4:4-9   „… и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“ (Яков 5:16)   Когато полиомиелитът ме връхлетя с нова сила след 51 години, бях прикована на легло и изпитвах ужасна слабост. Чувствах се напълно...

Виж повече

Дворът се е смалил!

Прочит: 1 Коринтяни 2:4-13   „Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското.“ (1 Кор. 13:11)   „Кога това място стана толкова малко?“ Дядо, с когото бяхме излезли на двора в неговата къща, се засмя на...

Виж повече

Моето призвание

Прочит: Филипяни 2:12-18   „Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.“ (Филипяни 2:13)   Всички ние преживяваме в живота си моменти,  в които си задаваме трудни въпроси. Появява се проблем и си мислим: „Не може ли...

Виж повече

Отражения

Прочит: 1 Йоан. 1:3-9   „Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Матей 5:16)   Една от любимите ми снимки е на известен планински връх във Вашингтон, отразен в бистрата синя вода на...

Виж повече

75 долара

Прочит: Филипяни 2:1-4   „Не правете нищо от партизанство или от тщеславие…“ (Филипяни 2:3)   Няколко дена след Рождество получих съобщение от любим магазин за 50 % намаление на стоките. Веднага започнах да изчислявам възможностите си. Можех да похарча точно 75 долара...

Виж повече

Истинска нужда, истинска благодарност

Прочит: Лука 17:11-19   „Не съдете, за да не бъдете съдени.“ (Матей 7:1)   Докато се обучавах за пасторско служение, ме назначиха в една малка църква близо до Сидни. Там постоянно имаше хора, които идваха на вратата на пасторското жилище, за да търсят милостиня. С жена ми...

Виж повече

Не се отказвай

Прочит: 1 Солунци 5:16-18   „За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“ (1 Солунци 5:18)   Когато започнах да тичам, тренировките ми бяха много трудни. Всеки път се чувствах, сякаш ще изкачвам огромна планина. Не се отказвах и когато си...

Виж повече

Силата на шепота

  Прочит: Лука 10:38-42   „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог; ще се възвися между народите, ще се възвися на земята.“ (Псалм 46:10)   Беше време дъщерите ми да си лягат, но вместо да се отправят към леглата си, те все повече се разсънваха. Една игра, която играхме заедно...

Виж повече

Наше прибежище и сила

Прочит: Псалм 46:1-3   „Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си…“ (Псалм 27:5)   Аз и още една жена имахме общо осем минути да споделим нещо по време на един семинар за писатели на размишления за „Духовна манна“. Но самата аз се нуждаех от повече от осем минути, въпреки...

Виж повече

Рождество Христово

Прочит: Яков 1:17-18   „В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете; в Него, Който е образ на невидимия Бог… Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота…“ (Колосяни 1:14-15, 19)   Бог избра да дойде на земята като малко бебе. Удивително! Вместо да...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!