Водени от Духа

Прочит: Римляни 8:22-27   „Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.“                                                                           (Римляни 8:26)   Нашето жилище в...

Виж повече

Божии вестители

Прочит: Деяния 1:6-11   „Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.“                                                                       (Деяния 1:8)   В днешния прочит от...

Виж повече

Малко или много?

Прочит: 1 Коринтяни 4:8-13   „Ние до този час гладуваме и жадуваме, и сме голи, бити сме и се скитаме, трудим се, като работим със своите ръце… станахме до днес като измет на света, измет на всичко.“                                                                 (1 Коринтяни 4:11-13)...

Виж повече

Бог е светлина

Прочит: 1 Йоан. 1:1-10   „… Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина.“                                                                       (1 Йоан. 1:5)   Докато се разхождам сутрин, се наслаждавам на великото Божие творение, което ме заобикаля: килими от цветя, хиляди жълти...

Виж повече

Малки неща

Прочит: Римляни 14:19-21   „Но внимавайте да не би по някакъв начин тази ваша свобода да стане спънка за слабите.“                                                                  (1 Коринтяни 8:9)   Преди няколко години си купих голям нов телевизор и реших, че ако използвам по-скъп...

Виж повече

В затруднение

Прочит: Яков 2:14-17   „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“                                                                      (Филипяни 4:19)   Седяхме на масата с Мери и още две жени от църквата. От известно време се събирахме, за...

Виж повече

Ходиш ли смирено със своя Бог?

Прочит: Михей 6:6-8   „Той ти е показал, човече, какво е доброто; и какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?“                                                                                 (Михей 6:8)   Пророк Михей ясно...

Виж повече

Искрена молитва

Прочит: Лука 18:9-14   „Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“                                                                                (Яков 5:16)   Преди да се пенсионирам, служех като пастор в една мисия, която беше разположена в центъра на голям град, близо до...

Виж повече

Радостта от първия полет

Прочит: Ефесяни 4:1-8   „Има едно тяло и един Дух… един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.“                                                                         (Ефесяни 4:4-6)   Всяка година със съпруга ми наблюдаваме гнездящите в нашия двор...

Виж повече

Когато нямаш думи

Прочит: Псалм 145:1-7   „От сърцето ми извира блага дума. Аз разказвам делата си на Царя; езикът ми е перо на бързописец.“                                                                                (Псалм 45:1)   За писателя няма нищо по-обезсърчаващо от празния лист. Когато отворя...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!