Голяма радост

Прочит: Лука 1:46-55   „Когато видяха звездата, се зарадваха твърде много.“ (Матей 2:10)   Когато Мария научи, че ще роди дете, възкликна: „зарадва се духът ми в Бога, Спасителя мой“ (Лука 1:47). Когато видяха Младенеца, овчарите „се върнаха, като славеха и хвалеха Бога“...

Виж повече

Молитва за враговете

Прочит: Матей 5:43-48   „Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят.“ (Матей 5:44)   Един ден получих имейл, който предположих, че е от банката. Без да мисля много, изпратих информацията, която ми бяха поискали, и станах жертва на кражба на...

Виж повече

Трети адвент

Прочит: Второзаконие 6:1-9   „Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; и на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.“ (Второзаконие 6:6-7)   По време на рождествените...

Виж повече

Кой съм аз?

Прочит: Изход 3:1-12   „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“ (Исая 40:31)   Най-красивите изгреви и залези, които съм виждал, бяха тези, които наблюдавах от палубата...

Виж повече

Споделяй

Прочит: Евреи 13:16-21   „А не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата си; защото такива жертви са угодни на Бога.“ (Евреи 13:16)   Преди много години една моя студентка дойде до кабинета ми с коледен подарък. Даде ми го, усмихна се и ми благодари...

Виж повече

Летен лагер

Прочит: Ефесяни 4:29-5:2   „Тогава Петър се приближи и Му каза: Господи, до колко пъти, като съгреши брат ми спрямо мен, да му прощавам? До седем пъти ли? Исус му каза: Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем.“ (Матей 18:21-22)   Миналия месец помагах на...

Виж повече

Духовен живот

Прочит: Евреи 12:1-3   „И така, както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение.“ (Колосяни 2:6-7)   С една моя приятелка си пишем писма заедно...

Виж повече

Божията помощ

Прочит: Псалм 121:1-8   „Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти.“ (Псалм 46:1)   Докато шофирах към една отдалечена от града местност, предната ми дясна гума се заби в някакъв бетонен къс. От удара гумата се спука, а джантата се изкриви. Колата беше...

Виж повече

Първо впечатление

Прочит: Яков 2:1-5   „Не съдете по външността, но съдете справедливо.“ (Йоан 7:24)   Всяка неделя, когато пасторът ни казва да извадим Библиите си, съпругът ми си изважда телефона. Това, разбира се, му навлича доста недоволни погледи и подмятания. Но ако хората се замислят...

Виж повече

Втори адвент

Прочит: Римляни 8:26-31   „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ (Римляни 8:28)   Докато жена ми беше бременна, се постарахме да приготвим всичко необходимо за появата на първородната ни дъщеря...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!