Исус идва!

Прочит: Матей 21:1-11   „Ще възвестявам името Ти на братята си; сред събранието ще Те хваля.“                                                                                (Псалм 22:22)   В деня на Цветница през 1997 година аз стоях на църковния амвон и държах в треперещите...

Виж повече

Търпение

Прочит: Псалм 27:1-14   „Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в земята на живите – бих премалял. Чакай Господа; дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да! Чакай Господа.“                                                                        (Псалм 27:13-14)  ...

Виж повече

Сила и немощ

Прочит: 2 Коринтяни 12:6-10   „… Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена.“                                                                      (2 Коринтяни 12:9)   Когато разбрах, че имам диабет от първи тип, целият ми живот се...

Виж повече

Възхвалявай Бога

Прочит: Йоан 20:30-31; 21:25   „Това ще се напише за бъдещото поколение; и народ, който ще бъде създаден, ще хвали Господа.“                                                                             (Псалм 102:18)   Една от радостите, които „Духовна манна“ носи, е...

Виж повече

Как да се моля?

Прочит: Матей 6:9-15   „… и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници.“                                                                                (Матей 6:12)   Не мога да проумея как някой, на когото имах толкова голямо доверие, може да постъпи...

Виж повече

Полезният страх

Прочит: Битие 50:15-21   „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“                                                                             (Римляни 8:28)   На 60-годишна възраст, след 21-месечна...

Виж повече

Пета неделя от Великия пост

Прочит: Йоан 10:1-10   „Пазачът му отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда. Когато е извел всички свои, той върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.“                                                                         ...

Виж повече

Урокът на охлюва

Прочит: Матей 5:13-16   „Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“                                                                                  (Матей 5:16)   Винаги съм обичала да...

Виж повече

Неща, които смятам за даденост

Прочит: Йоан 15:10-21   „… молете се за нас, да напредва бързо Господнето слово и да се прославя…“                                                                                 (2 Солунци 3:1)   Седнах в удобния си стол и почетох малко от Библията. После реших да се поровя...

Виж повече

Силата на нашия Баща

Прочит: Йов 42:1-6   „Тогава Йов отговори на Господа: Зная, че всичко можеш и че никое Твое намерение не може да бъде възпрепятствано.“                                                                       (Йов 42:1-2)   Още от петгодишната ми възраст с татко обичаме да се...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!