Радост

Прочит: Лука 15:8-10   „… Оставете дечицата да дойдат при Мен; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.“ (Марк 10:14)   За първия път чух за Джейн, когато шестгодишната ѝ дъщеря Нанси ме помоли да се моля за майка ѝ. Нанси идваше на неделно училище. Когато я...

Виж повече

По-добро зрение

Прочит: Йоан 9:13-16, 35-41   „А Исус каза: За осъждение дойдох на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят.“ (Йоан 9:39)   Един ден придружих мой приятел на очен преглед. Когато отидохме, ми предложиха и аз да се прегледам. Отговорих, че не мисля, че се...

Виж повече

Цветница

Прочит: Лука 19:28-40   „И като отвързаха ослето, стопаните попитаха: Защо отвързвате ослето? А те отвърнаха: На Господа трябва.“ (Лука 19:33-34)   Идеята някой непознат да дойде при мен и да ми вземе „ослето“ – моята кола или колело – е странна, ако не и абсурдна. Никога не...

Виж повече

За насърчение на всички

Прочит: 1 Коринтяни 14:26-33   „Защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се поучават всички и всички да се насърчават…“ (1 Коринтяни 14:31)   Една сутрин отидох на посещение в една детска градина и попаднах на урока за дните от календара. Учителката питаше...

Виж повече

Пречистване

Прочит: Йов 23:1-10   „Пречупена тръстика няма да отреже и замъждял фитил няма да угаси; ще постави правосъдие според истината.“ (Исая 42:3)   Борбата с рака, който бавно убиваше моя съпруг, ни завъртя в една вихрушка от бързо сменящи се пориви на оптимизъм и попарени...

Виж повече

Бог е любов

Прочит: 1 Йоан. 4:7-21   „В това се състои любовта – не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.“ (1 Йоан. 4:10)   Има различни определения на любовта. Някои хора смятат, че тя е нещо, което ние инициираме. Апостол...

Виж повече

Бастунът на дядо

Прочит: Псалм 23:1-6   „Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мен; Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават.“ (Псалм 23:4)   В килера ми има един стар метален бастун със сива гумена дръжка, който е бил на моя дядо, но

Виж повече

Ти кой беше?

Прочит: Йоан 10:1-6   „Ето, на дланите Си съм те врязал…“ (Исая 49:16)   Трудно разпознавам лица, включително на приятели, които не съм виждал дълго време. Това е доста притеснително. Един ден срещнах свой съученик в един от моловете в Куала Лумпур и не го познах, а в училище...

Виж повече

Войникът

Прочит: Псалм 144:1-15   „Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята!“ (Матей 6:10)   Докато гледах как синът ми се строява със своя взвод, се върнах към спомени от миналото – как го слагах да спи с неговото любимо плюшено мече, как тичаше...

Виж повече

Здрав присад

Прочит: 1 Петр. 1:3-9   „Господ е благ, крепост е в ден на бедствие и познава уповаващите на Него.“ (Наум 1:7)   В разсадника, където работя, разсаждаме дървета. Вземаме пъпка от някакъв вид дърво, присаждаме я към стъблото на друго и с времето двете започват да се развиват...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!