Пета неделя от Великия пост

Прочит: 1 Тимотей 6:13-16   „… да пазиш тази заповед чисто и безукорно до явяването на нашия Господ Исус Христос, което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Владетел, Цар на царете и Господ на господарите.“                                                            ...

Виж повече

Духовна маркировка

Прочит: Псалм 119:97-105   „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“                                                                                (Псалм 119:105)   Като опитен планинар трябваше да зная, че не бива да тръгвам без карта. Стигнах до планираното...

Виж повече

Излез!

Прочит: Йоан 11:28-44   „Като изрече това, извика със силен глас: Лазаре, излез навън! Умрелият излезе, с ръце и крака, повити в саван, и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: Разповийте го и го оставете да си отиде.“                                                        ...

Виж повече

Бог освежава душата ми

Прочит: Псалм 23:1-6   „… при тихи води ме завежда. Освежава душата ми…“                                                                      (Псалм 23:2-3)   Много пъти цар Давид – авторът на Псалм 23 – имаше нужда от духовно възстановяване. Когато Саул го преследваше, за да го убие...

Виж повече

Посланието на кръста

Прочит: 1 Коринтяни 1:18-25   „Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.“                                                                     (1 Коринтяни 1:18)   Обичам кръстовете. Нося кръстче на шията си винаги. Вкъщи...

Виж повече

Не забравяй да поискаш

Прочит: Марк 11:20-25   „Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя.“                                                                 (Йоан 14:14)   Аз заеквам от дете. В началното училище мразех да чета на глас пред съучениците си. Роднините ми губеха търпение, когато...

Виж повече

Всеки понеделник

Прочит: Матей 14:22-33   „И Исус веднага протегна ръка, хвана го и му каза: Маловерецо, защо се усъмни?“                                                                                  (Матей 14:31)   Петър се усъмни и затова започна да потъва, но с вяра той направи няколко...

Виж повече

Четвърта неделя от Великия пост

Прочит: Ефесяни 5:8-14   „Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него.“                                                                             (1 Солунци 4:14)   Като малък не ходех на църква, затова празника...

Виж повече

Готови за живот

Прочит: Йоан 12:23-33   „Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мен; Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават.“                                                                             (Псалм 23:4)   Моята майка почина на...

Виж повече

Път в пустинята

Прочит: Изход 14:21-25   „Ще направя път в пустинята и реки – в безводната земя.“                                                                              (Исая 43:19)   С жена ми пътувахме през една отдалечена от града местност, когато прашният път навлезе в планински...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!