Бог ни прощава

Прочит: Колосяни 1:9-14   „… Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете…“                                                                        (Колосяни 1:13-14)   Едно лято...

Виж повече

Господ гради

Прочит: Матей 7:24-27   „Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите…“                                                                           (Псалм 127:1)   Работя като архитект повече от 50 години. Когато пристъпва към проектирането на жилище, архитектът...

Виж повече

Светлината на кръста

Прочит: 2 Коринтяни 3:12-18   „Вие сте светлината на света.“                                              (Матей 5:14)   Прекрасно е, че Бог общува с нас по различни начини. Можем да прочетем Неговите думи в Библията или да ги чуем чрез проповед. Можем да чуем думите на Бога...

Виж повече

Насърчителен дневник

Прочит: Псалм 16:5-8   „Благословен… Отец на милостивите и Бог на всяка утеха, Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.“                             ...

Виж повече

Христос ни разбира

Прочит: Исая 53:3-9   „Той беше презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал…“                                                                                  (Исая 53:3)   Албърт изглеждаше безпомощен в болничното си легло. Петдесетгодишният Албърт...

Виж повече

Пълноценен живот

  Прочит: Йоан 15:1-7   „… Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.“                                                                      (Римляни 6:23)   Преди няколко месеца ми подариха саксия със здравец, който беше обкичен с няколко едри оранжево-червени...

Виж повече

Промяна

Прочит: Галатяни 6:2-10   „Затова насърчавайте се един друг, както и правите.“                                                                       (1 Солунци 5:11)   Когато бях дете, в църквата се проведе седмица на християнско общуване. Първата вечер не знаех как да се...

Виж повече

Ще Те славя

Прочит: Псалм 139:13-18   „Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това.“                                                                            (Псалм 139:14)   Излязох от магазина усмихната и щастлива от прекрасния...

Виж повече

Пост

Прочит: Исая 58:6-12   „Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в суша и ще дава сила на костите ти…“                                                                                (Исая 58:11)   Докато излежавам присъдата си в затвора във Флорида, се възползвам от...

Виж повече

Сезони

Прочит: Еклисиаст 3:1-8   „Има време за всяко нещо и срок – за всяка работа под небето.“                                                                           (Еклисиаст 3:1)   В края на септември и началото на октомври сезоните в Северна Америка се сменят. Тогава се...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!