Спокойни води?

Прочит: Амос 5:21-24   „… нека правосъдието тече като вода и правдата – като поток, който не пресъхва.“ (Амос 5:24)   Преди години с жена ми гостувахме при една приятелка за уикенда. В единия от дните тя ни заведе да ни покаже езерото близо до нейната къща. Дълго наблюдавахме...

Виж повече

Сирени

  Прочит: Псалм 18:1-6   „Защото Аз, Господ, твоят Бог, съм, Който подкрепям десницата ти и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна.“                                                                                  (Исая 41:13)   Като бях малък, много се радвах при всеки звук...

Виж повече

Нищо невъзможно

Прочит: Лука 1:30-37   „А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.“                                                                               (Матей 19:26)   Една от детските ми мечти беше да завърша медицина в Нигерия и да...

Виж повече

Красота, подарена от Бога

Прочит: Псалм 19:1-6   „Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете Му.“                                                                                    (Псалм 19:1)   Веднъж с мъжа ми помогнахме на трима рибари, които имаха проблем с...

Виж повече

Съмнение

Марк 9:14-29   „Веднага бащата на детето извика и каза: Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие.“                                                                                 (Марк 9:24)   От Мойсей до Тома, много библейски герои преминаха през моменти на съмнение. В...

Виж повече

Светлината на света

Прочит: Матей 5:13-16   „Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие.“                                                                                  (Матей 5:14)   Една сутрин седях в стаята си на горния етаж, където прекарвах време на...

Виж повече

Бележка от Бога

Прочит: Римляни 5:1-5   „Дерзайте, и нека се укрепи сърцето ви, всички, които се надявате на Господа.“                                                                                  (Псалм 31:24)   В продължение на години се боря с хранително разстройство на психическа...

Виж повече

Бог обича всички

Прочит: Йоан 13:34-35   „Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, то и ние сме длъжни да се обичаме един друг.“                                                                            (1 Йоан. 4:11)   Спомням си как на един скаутски лагер едно момче искаше да се прибере...

Виж повече

Стъкълца

Прочит: Ефесяни 4:14-16   „А всички ние, с открито лице като в огледало, като гледаме Господнята слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Господния Дух.“                                                                   (2 Коринтяни 3:18)   На...

Виж повече

Ами ако…?

Прочит: Лука 12:25-30   „… Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.“                                                                                    (Лука 9:23)   Много често се измъчвам с въпроси от типа...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!