Трета неделя от Великия пост

Прочит: Йоан 10:11-18   „Аз съм добрият Пастир; добрият пастир дава живота си за овцете.“                                                                                  (Йоан 10:11)   Бях на една среща, когато започна всичко. Погледнахме през прозореца и не можахме да...

Виж повече

Скрито съкровище

Прочит: Исая 54:9-12   „Но Бог препоръчва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.“                                                                                  (Римляни 5:8)   Един много стар керамичен съд с дървен капак стои близо...

Виж повече

Най-важното

Прочит: Второзаконие 6:4-12   „Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот.“                                                                                      (Йоан 6:68)   Синът ни е на четири години. Скоро ходихме на родителска среща...

Виж повече

Как да се моля?

Прочит: Псалм 138:1-3   „Защото очите на Господа са върху праведните и ушите Му – към тяхната молитва…“                                                                                  (1 Петр. 3:12)   С приятелката ми Джен обсъждахме по телефона една сложна дилема, с която...

Виж повече

Белези

Прочит: Исая 53:1-5   „Но Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.“                                                                                    (Исая...

Виж повече

Можем да се доверим

Прочит: Йеремия 17:7-8   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум.“                                                                                 (Притчи 3:5)   Преди известно време със семейството ми участвахме в специално скално катерене. След като...

Виж повече

Да изпълняваш с любов

Прочит: Матей 22:34-40   „Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците? Не съм дошъл да разруша, но да изпълня.“                                                                                        (Матей 5:17)   Аз съм адвокат и помагам на хората да се...

Виж повече

Втора неделя на Великия пост

Прочит: Йоан 9:1-17   „Тогава Исус отново им говорѝ: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“                                                                                   (Йоан 8:12)   Една от любимите ми...

Виж повече

Вярвай в Бога винаги

Прочит: Исая 55:6-9   „А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.“                                                                                  (Матей 19:26)   Преди известно време и двете с дъщеря ми се разболяхме, докато...

Виж повече

Едно голямо семейство

Прочит: Ефесяни 2:11-22   „… чрез Него… имаме свой достъп при Отца, в един Дух.“                                                                   (Ефесяни 2:18)   Може би най-голямото благословение, което получавам от „Духовна манна“, е усещането да съм част от едно огромно...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!