Двойно повече

Прочит: Захария 9:9-12   „… още днес възвестявам, че ще ти отплатя двойно.“                                                                (Захария 9:12)   Заведох племенника си Марк в един магазин за домашен сладолед, който се намира близо до млекарницата. Той си поръча шоколадов и...

Виж повече

Силен, когато си слаб?

Прочит: 2 Коринтяни 12:7-10   „Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос; защото когато съм немощен, тогава съм силен.“                                                               (2 Коринтяни 12:10)   В интервютата за работа винаги...

Виж повече

Малките големи благословения

Прочит: 2 Коринтяни 1:3-7   „Благословен Бог… на всяка утеха, Който ни утешава във всяка наша скръб…“                                                             (2 Коринтяни 1:3-4)   Разбрахме, че синът ни е аутист, когато беше на две години. Съпругата ми забеляза някои странности в...

Виж повече

Към прицелната точка

Прочит: Евреи 12:1-3   „… като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка…“ (Филипяни 3:13-14)   Всяко лято колоездачи от Великобритания и от други държави пристигат, за да участват в ежегодния велосипеден поход, който винаги...

Виж повече

Подарък

Прочит: Ефесяни 2:1-10   „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога.“                                                                             (Ефесяни 2:8)   След ревматична треска в детската си възраст майка ми не е очаквала да доживее до...

Виж повече

Както майката утешава

Прочит: Псалм 131:1-3   „Както някой, когото майка му утешава, така Аз ще ви утеша.“                                                                           (Исая 66:13)   „Мамо!“ – среднощният вик на дъщеря ми ме изтръгва от спокойствието на съня. Тя отново е будна от треската...

Виж повече

Божията любов е неизменна

Прочит: Плачът на Йеремия 3:22-26   „… по милост Господня ние не бяхме довършени, понеже не чезнат щедростите Му.“                                                       (Плачът на Йеремия 3:22)   В деня, когато съпругът ми ме изостави, се чувствах наранена и безпомощна. Той беше в...

Виж повече

Чудно направени

Прочит: Ефесяни 4:11-16   „… да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос, от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.“...

Виж повече

Той остава верен

Прочит: 2 Тимотей 2:8-13   „… ако сме неверни, Той остава верен; защото не може да се отрече от Себе Си.“                                                                            (2 Тимотей 2:13)   Докато гледах Сара, не можех да повярвам, че е същата жена, която познавах преди. Сега...

Виж повече

Молитвите на Павел и Харолд

Прочит: Колосяни 1:9-14   „Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение.“                                                                (Колосяни 4:2)   Харолд беше част от нашата малка група в църквата. Той обичаше Бога и служеше с голямо желание. Беше възрастен и мъдър...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!