Велик Бог

Прочит: Псалм 27:1-6   „Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?“                                                              (Римляни 8:31)   Аз работя като преподавател. Докато се подготвяше за изпити за завършване на началното си образование, една от най-малките ми...

Виж повече

Промяна

  Прочит: Исая 42:5-10   „… впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус.“                                                                              (Филипяни 3:14)   Когато музикалната ни група започна да репетира новата песен...

Виж повече

Небесният отец

Прочит: Марк 1:9-13   „Защото Господ има благоволение към народа Си…“                                                                       (Псалм 149:4)   Дори когато страдаше от алкохолната си зависимост, татко ми показваше, че ме обича и се гордее с мен. За жалост, някои...

Виж повече

Животът е в кръвта

Прочит: Йезекиил 36:25-27   „А сега в Христос Исус вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос.“                                                                                (Ефесяни 2:13)   Преди няколко години работех като медицинска...

Виж повече

Да помним

Прочит: Евреи 11:1-39   „Ще спомена делата Господни; защото ще си спомня чудесата, извършени от Теб в древността.“                                                                                (Псалм 77:11)   Когато бях малка, живеехме с баба и дядо и с чичо ми. Той много...

Виж повече

Божие творение

Прочит: Лука 12:22-31   „Затова, не бойте се, вие сте много по-ценни от врабчетата.“                                                                                 (Матей 10:31)   Един слънчев следобед се бях замислила за многото си проблеми. Няколко седмици по-рано бях...

Виж повече

Да почистим

Прочит: Псалм 119:25-29   „А Той им каза: Елате вие сами на уединено място насаме и си починете малко.“                                                                                  (Марк 6:31)   Докато си почивах на стола си след едно семейно събиране, забелязах на тавана...

Виж повече

Издръжливост

Прочит: Евреи 12:1-6   „… нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус…“                                                                                 (Евреи 12:1-2)   Когато бях в гимназията, с отбора ни по крос често отивахме да бягаме...

Виж повече

Вкуси и виж

Прочит: Матей 7:7-11   „Вкусете и вижте, че Господ е благ; блажен онзи човек, който уповава на Него.“                                                                              (Псалм 34:8)   В края на службата в сряда дъщеря ми Анна-Франсис ми подаде един бонбон от своята...

Виж повече

Никога не се отказвай

Прочит: Филипяни 3:7-16   „… за да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Него в смъртта Му, за да мога някак да достигна възкресението от мъртвите.“                                                                      ...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!