Да даваш и да получаваш

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-15   „… Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“                                                                 (2 Коринтяни 9:7)   Преди няколко години в навечерието на Възкресение Христово с брат ми заведохме младежите от нашата църква на посещение на...

Виж повече

Добри плодове

Прочит: Йоан 15:1-8   „Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и сега, и до вечния ден.“                                                                           (2 Петрово 3:18)   Като начинаещ градинар, много се радвах на...

Виж повече

Млъкнете!

Прочит: Псалм 46:1-11   „Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.“                                                                                     (Псалм 91:1)   Работя в малка селска болница, където чувам и виждам много неща. Повечето от...

Виж повече

Герои на вярата

Прочит: Йоан 1:35-42   „Единият от двамата, които чуха от Йоан за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър.“                                                                                (Йоан 1:40)   Прочетох една книга, посветена на живота на дванадесетте апостоли...

Виж повече

Детска вяра

Прочит: Марк 10:13-16   „Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него.“                                                                                     (Марк 10:15)   Когато беше на четири години, дъщеря ми дотича при мен със...

Виж повече

Промяна

Прочит: Псалм 98:1-6   „Възкликнете към Господа, всички земи…“                                                                        (Псалм 98:4)   Веднъж, в ранните дни на май една съседка ми каза, че е притеснена, задето листата на явора в техния двор още не са сменили цвета си...

Виж повече

Благословени всеки ден

Прочит: Колосяни 3:15-17   „Ще благославям Господа, Който ме е вразумил; също и през нощта ме учи сърцето ми. Винаги слагам Господа пред себе си; понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя.“                                                                             (Псалм 16:7-8)...

Виж повече

Планове

Прочит: Лука 12:13-21   „И каза: Ето какво ще направя – ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичкото си зърно и благата си. И ще кажа на душата си: Душо, имаш много блага, натрупани за много години; успокой се, яж, пий и се весели.“...

Виж повече

Бог ни познава и обича

Прочит: Йоан 10:1-5   „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.“...

Виж повече

Към целта

Прочит: Филипяни 3:12-16   „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“                                                                                    (Исая 40:31)   Един следобяд...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!