Уморен ли си?

Прочит: Матей 11:28-30   „Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.“                                                                                  (Псалм 91:1)   В практиката си на терапевт срещам много жени, които са изморени, болни...

Виж повече

Гласът на нашия Пастир

Прочит: Йоан 10:22-30   „И се яви облак и ги засени; и дойде глас от облака, който каза: Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте.“                                                                                       (Марк 9:7)   Един ден отидохме в мола със съпруга ми и...

Виж повече

Нашият Лекар

Прочит: Яков 1:19-25   „Сърцето е измамливо повече от всичко…“                                                                        (Йеремия 17:9)   Наскоро един приятел отиде на лекар, за да си направи изследвания. Той ми каза, че е на крачка от инфаркт. Лекарят му...

Виж повече

Заедно

Прочит: Ефесяни 4:11-16   „Веднага бащата на детето извика и каза: Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие.“                                                                              (Марк 9:24)   Преди си мислех, че вярата е постоянна величина – или вярваш силно, или...

Виж повече

Уханието на пролетта

Прочит: Псалм 19:7-11   „Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре у вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.“                                                                           (Йезекиил 36:26)   Създадохме нашата градина отчасти за...

Виж повече

Тайни

Прочит: Второзаконие 29:2-6, 29   „Скритото принадлежи на Господа, нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на синовете ни до века, за да изпълняваме всички думи на този закон.“                                                                    (Второзаконие 29:29)   Когато...

Виж повече

Един въпрос

Прочит: 4 Царе 22:11-23:3   „Не изговаряй напразно Името на Господа, твоя Бог…“                                                                          (Изход 20:7)   „Джинджър, обичаш ли Бога?“ – ме попита моята приятелка Шери. „Да, ти знаеш това“ – отвърнах аз изненадана...

Виж повече

Почивка

Прочит: Псалм 23:1-3   „И като разпусна народа, изкачи се на хълма да се помоли насаме. И като се свечери, Той беше там сам.“                                                                                (Матей 14:23)   Когато смених работата си преди няколко години...

Виж повече

Като децата

Прочит: Галатяни 3:26-29   „Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него.“                                                                     

Виж повече

Това, което е праведно

Прочит: 4 Царе 18:1-16   „Моля Ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред Теб с вярност и с цяло сърце и върших това, което е угодно пред Теб. И Езекия плака горко.“                                                                               (4 Царе 20:3)   В Стария...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!