Променен живот

Прочит: Исая 40:28-31   „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“ (Исая 40:31)   Когато ми откриха рак през март, 2014 г., целият ми живот, всичките ми надежди се...

Виж повече

Пълна увереност

Прочит: Римляни 5:1-5   „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ (Римляни 8:28)     Съвсем скоро лекарите откриха на дъщеря ни Джули агресивен мозъчен рак и прогнозираха най-много две години живот...

Виж повече

Великият пост

Прочит: Колосяни 3:8-14   „А всички ние, с открито лице като в огледало, като гледаме Господнята слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Господния Дух.“ (2 Коринтяни 3:18)   Всяка година по време на Великия пост нашата църква представя мюзикъл за...

Виж повече

Вълшебните думички

Прочит: Псалм 107:1-9   „Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века.“ (Псалм 107:1)   Още когато бях малък, родителите ми ме научиха колко важни са думите „моля“ и „благодаря“. Сега, когато съм на повече от 60 години, продължавам да се убеждавам в...

Виж повече

Духовни упражнения

Прочит: Яков 2:14-26   „Затова „укрепете немощните ръце и отслабналите колене“, и направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцото, но напротив, да бъде изцелено.“ (Евреи 12:12-13)   На 51-годишна възраст реших да си купя колело. Винаги съм обичала да карам...

Виж повече

Радост и любов

Прочит: Йеремия 9:23-24   „В онзи ден ще се каже на Йерусалим (…) Господ, твой Бог (…) ще се развесели за теб с радост, ще се успокои в любовта Си, ще се весели за теб с песни.“ (Софония 3:16-17)   Спомням си първия път, в който поех в ръце новородената си дъщеря. Толкова се...

Виж повече

„Пепелява сряда“

Прочит: Исая 58:1-11   „Не е ли това постът, който Аз съм избрал: да развързваш несправедливите окови… да пускаш на свобода угнетените…“ (Исая 58:6)   Преди година, когато видях размишление в „Духовна манна“, озаглавено „Пепелява сряда“, не разбрах какво означава това...

Виж повече

Последният печели!

Прочит: Филипяни 2:1-11   „А по-големият между вас нека ви бъде служител. А който възвисява себе си, ще се смири; и който смири себе си, ще се възвиси.“ (Матей 23:11-12)   „Първият, който стигне до колата, печели!“ Моите постоянно състезаващи се две деца – едното на четири, а...

Виж повече

Божи благословения

Прочит: Софония 3:9-20   „Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие.“ (Псалм 84:11)   С годините разбирането ми за Божието благословение се промени. Преди смятах, че когато сме непокорни, Бог ни...

Виж повече

Сигурно бъдеще

Прочит: Йеремия 29:10-14   „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11)   Пътечките, по които бягам, ме отвеждат сред красотата на Смоуки Маунтинс. Една от любимите ми стига до място, от...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!