Това променя всичко

Прочит: Йоан 14:15-21, 27   „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“                                                                                  (Йоан 3:16)   Откриха ми рядък...

Виж повече

Реконструкция

Прочит: Галатяни 5:22-25   „Но сега, Господи, Ти си наш Отец; ние сме глината, а Ти – грънчарят ни; и всички сме дело на Твоята ръка.“                                                                                      (Исая 64:8)   Снаха ми минала покрай стари къщи, които...

Виж повече

Не виждаш ли, че не си колибри?

Прочит: Псалм 139:13-16; Римляни 12:3-8   „Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това.“                                                                              (Псалм 139:14)   Една красива сипка отчаяно се опитваше...

Виж повече

Цветница

Прочит: Йоан 13:36-14:6   „Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът…“                                                                          (Йоан 14:6)   Веднъж помолих един младеж да ме упъти в непознат за мен град. Вместо да ми обясни как да стигна до мястото...

Виж повече

Исус идва!

Прочит: Матей 21:1-11   „Ще възвестявам името Ти на братята си; сред събранието ще Те хваля.“                                                                                (Псалм 22:22)   В деня на Цветница през 1997 година аз стоях на църковния амвон и държах в треперещите...

Виж повече

Търпение

Прочит: Псалм 27:1-14   „Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в земята на живите – бих премалял. Чакай Господа; дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да! Чакай Господа.“                                                                        (Псалм 27:13-14)  ...

Виж повече

Сила и немощ

Прочит: 2 Коринтяни 12:6-10   „… Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена.“                                                                      (2 Коринтяни 12:9)   Когато разбрах, че имам диабет от първи тип, целият ми живот се...

Виж повече

Възхвалявай Бога

Прочит: Йоан 20:30-31; 21:25   „Това ще се напише за бъдещото поколение; и народ, който ще бъде създаден, ще хвали Господа.“                                                                             (Псалм 102:18)   Една от радостите, които „Духовна манна“ носи, е...

Виж повече

Как да се моля?

Прочит: Матей 6:9-15   „… и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници.“                                                                                (Матей 6:12)   Не мога да проумея как някой, на когото имах толкова голямо доверие, може да постъпи...

Виж повече

Полезният страх

Прочит: Битие 50:15-21   „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“                                                                             (Римляни 8:28)   На 60-годишна възраст, след 21-месечна...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!