Съвършен мир

Прочит: Матей 6:25-34   „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.“                                                                                     (Филипяни 4:6)   Отвреме-навреме всеки от нас изпада в...

Виж повече

Светлина по пътя

Прочит: Псалм 119:105-112   „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“                                                                         (Псалм 119:105)   Когато мои роднини служеха като мисионери във Филипините, живеехме на място, където...

Виж повече

Христовата църква

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-27   „… така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части един на друг.“                                                                                  (Римляни 12:5)   След като се премести в друг град, синът ми се обади и ми...

Виж повече

Божието творение

Прочит: Битие 1:29-31   „Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение.“                                                                               (1 Тим. 4:4)   Нашето тяло се нуждае от въздух, за да не се задушим...

Виж повече

Напред

Прочит: Исая 46:3-10   „Слушайте Ме, доме Яковов и всички останали от Израелевия дом, които съм носил още от утробата и съм държал още от раждането.“                                                                           (Исая 46:3)   Тази година най-голямата ми дъщеря...

Виж повече

Обърната перспектива

Прочит: 2 Коринтяни 4:18 – 5:1   „… не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни.“                                                                    (2 Коринтяни 4:18)   Преди много години работих за един фотограф. Едно от...

Виж повече

Знаци по пътя

Прочит: Псалм 32:6-10   „Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш…“                                                                                   (Псалм 32:8)   Аз откривам пътеки и водя хората по тях. В региона, където работя, имаме отлична...

Виж повече

С цялото си сърце

Прочит: Лука 5:1-11   „И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.“                                                                           (Йеремия 29:13)   Много години преподавах история. Когато наближаваше краят на семестъра, давах на...

Виж повече

Почитай баща си

Прочит: Евреи 12:7-11   „Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали; няма ли повече да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем?“                                                                                (Евреи 12:9)   Баща ми...

Виж повече

Разрушена връзка

Прочит: Римляни 12:9-21   „Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва – постоянни.“                                                                        (Римляни 12:12)   Завъртях крана, но не потече вода. Отидох да проверя помпата – работеше, но една тръба...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!