Сила в покорството

Йоан 14:15-27   „Исус му отговори: Ако Ме обича някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби и Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него.“                                                                               (Йоан 14:23)   Жена ми Берта е...

Виж повече

Присадени

Прочит: Римляни 11:16-24   „… някои клони са били отрязани и ти, като беше дива маслина, си бил присаден между тях и си станал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината…“                                                                                    (Римляни 11:17)  ...

Виж повече

Справедливост и милост

Прочит: Матей 7:1-5   „Не съдете, за да не бъдете съдени.“                                                       (Матей 7:1)   Преди известно време постъпиха с мен несправедливо. Борех се с болката и гнева, които изпитвах

Виж повече

Другият син

Прочит: Лука 15:25-32   „А той му каза: Синко, ти си винаги с мен и всичко мое е твое. Но подобаваше да се развеселим и да се зарадваме; защото този твой брат беше мъртъв и оживя, и изгубен беше и се намери.“                                                                      ...

Виж повече

Трета неделя от Великия пост

Прочит: Йоан 10:11-18   „Аз съм добрият Пастир; добрият пастир дава живота си за овцете.“                                                                                  (Йоан 10:11)   Бях на една среща, когато започна всичко. Погледнахме през прозореца и не можахме да...

Виж повече

Скрито съкровище

Прочит: Исая 54:9-12   „Но Бог препоръчва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.“                                                                                  (Римляни 5:8)   Един много стар керамичен съд с дървен капак стои близо...

Виж повече

Най-важното

Прочит: Второзаконие 6:4-12   „Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот.“                                                                                      (Йоан 6:68)   Синът ни е на четири години. Скоро ходихме на родителска среща...

Виж повече

Как да се моля?

Прочит: Псалм 138:1-3   „Защото очите на Господа са върху праведните и ушите Му – към тяхната молитва…“                                                                                  (1 Петр. 3:12)   С приятелката ми Джен обсъждахме по телефона една сложна дилема, с която...

Виж повече

Белези

Прочит: Исая 53:1-5   „Но Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.“                                                                                    (Исая...

Виж повече

Можем да се доверим

Прочит: Йеремия 17:7-8   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум.“                                                                                 (Притчи 3:5)   Преди известно време със семейството ми участвахме в специално скално катерене. След като...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!