Едно голямо семейство

Прочит: Ефесяни 2:11-22   „… чрез Него… имаме свой достъп при Отца, в един Дух.“                                                                   (Ефесяни 2:18)   Може би най-голямото благословение, което получавам от „Духовна манна“, е усещането да съм част от едно огромно...

Виж повече

Учи се да приемаш

Прочит: Йоан 13:1-8   „… Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.“                                                                               (1 Петр. 5:5)   Бях убеден, че това, което върша, е проява на истинско християнство. Нали Библията ни казва, че...

Виж повече

По-близо до Христос

Прочит: Матей 6:1-6   „А ти когато постиш, помажи главата си и умий лицето си, за да не си личи пред човеците, че постиш, а само пред твоя Отец, Който е в тайно…“                                                                                 (Матей 6:17-18)   Аз съм...

Виж повече

Радостно благовестие

Прочит: Филипяни 1:12-30   „… според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но че както винаги, така и сега, ще възвелича Христос в тялото си – с пълно дръзновение, било чрез живот или чрез смърт. Защото за мен да живея е Христос, а да умра – придобивка.“...

Виж повече

Първа неделя от Великия пост

Прочит: Йоан 6:25-35   „Исус им отговори: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мен, никога няма да огладнее, и който вярва в Мен, никога няма да ожаднее.“                                                                                     (Йоан 6:35)   „Гладни ли сте?...

Виж повече

Нещо ново

Прочит: Исая 43:1-7   „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нето сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.“...

Виж повече

Зад стените на затвора

Прочит: Филипяни 2:12-18   „Вършете всичко без роптание и без пререкание, за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чеда всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, като явявате словото на живота…“...

Виж повече

Сила от Бога

Прочит: Йеремия 1:4-10   „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“                                                                             (Йеремия 29:11)   След като от десет години бях...

Виж повече

Денят на Бога

Прочит: Марк 2:23-3:6   „И им каза: Съботата е направена за човека, а не човекът за съботата.“                                                                                    (Марк 2:27)   Една неделя бяхме стигнали съвсем близо до църквата, когато татко обърна в...

Виж повече

Там, където не искаме

Прочит: Матей 26:36-46   „… когато остарееш, ще разтвориш ръце и друг ще те върже и ще те води, където не искаш.“                                                                                        (Йоан 21:18)   Мама преживя няколко последователни престоя в болница и...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!