Избирам прошката

Прочит: Битие 33:1-4   „Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв с кротък дух…“                                                                               (Галатяни 6:1)   Докато слушах как нашият пастор признаваше най-големите си...

Виж повече

Онзи, Който е

Прочит: Изход 3:1-14   „И Бог отвърна на Моисей: Аз съм Онзи, Който съм. Каза още: Така ще кажеш на израелтяните – Онзи, Който съм, ме изпрати при вас.“                                                                                       (Изход 3:14)   В Стария завет имената...

Виж повече

Свръхбагаж

Прочит: Исая 43:18-19   „… всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“                                                                                 (1 Петр. 5:7)   Миналата година ходихме на две съвсем различни почивки – едната с караваната и друга със...

Виж повече

Към светлината

Прочит: Лука 24:13-35   „В началото беше Словото… В Него беше животът и животът беше светлина на човеците.“                                                                                 (Йоан 1:1, 4)   Като деца с по-малкия ми брат прекарвахме много време в нощен лов на...

Виж повече

Исус ме обича

Прочит: 2 Коринтяни 4:15-18   „Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.“                                                                          (2 Коринтяни 4:16)   Моята свекърва не беше говорила в...

Виж повече

Истинският пост

Прочит: Исая 58:1-12   „Не е ли това постът, който Аз съм избрал… Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да въвеждаш в дома си сиромаси без покрив?“                                                                                     (Исая 58:6-7)   Винаги съм гледал на...

Виж повече

Христовата любов за нас

Прочит: Ефесяни 3:13-21   „Понеже Твоето милосърдие е по-желателно от живота, устните ми ще Те хвалят.“                                                                                   (Псалм 63:3)   Вчера в църквата наблюдавах внимателно едно семейство, което седеше пред...

Виж повече

В Бога е нашата сила

Прочит: Исая 9:1-7   „Ето, Бог ми е спасение; ще уповавам и няма да се боя; защото Господ Йехова е моя сила и песен и Той стана мое спасение.“                                                                               (Исая 12:2)   Преминавах през тежък период. С мъжа ми...

Виж повече

„Наследство“

Прочит: Колосяни 3:12-17   „… да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината.“                                                                            (Ефесяни 4:23-24)   В моето детство децата...

Виж повече

Бог ни чува и ни обича

СЪБОТА, 14 ФЕВРУАРИ 2015   Бог ни чува и ни обича   Прочит: Яков 5:13-18   „Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваления.“                                                                                    (Яков 5:13)   Признавам, че...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!