Божие творение

Прочит: Лука 12:22-31   „Затова, не бойте се, вие сте много по-ценни от врабчетата.“                                                                                 (Матей 10:31)   Един слънчев следобед се бях замислила за многото си проблеми. Няколко седмици по-рано бях...

Виж повече

Да почистим

Прочит: Псалм 119:25-29   „А Той им каза: Елате вие сами на уединено място насаме и си починете малко.“                                                                                  (Марк 6:31)   Докато си почивах на стола си след едно семейно събиране, забелязах на тавана...

Виж повече

Издръжливост

Прочит: Евреи 12:1-6   „… нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус…“                                                                                 (Евреи 12:1-2)   Когато бях в гимназията, с отбора ни по крос често отивахме да бягаме...

Виж повече

Вкуси и виж

Прочит: Матей 7:7-11   „Вкусете и вижте, че Господ е благ; блажен онзи човек, който уповава на Него.“                                                                              (Псалм 34:8)   В края на службата в сряда дъщеря ми Анна-Франсис ми подаде един бонбон от своята...

Виж повече

Никога не се отказвай

Прочит: Филипяни 3:7-16   „… за да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Него в смъртта Му, за да мога някак да достигна възкресението от мъртвите.“                                                                      ...

Виж повече

Бент

Прочит: 1 Йоан. 1:5-2:2   „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.“                                                                                      (1 Йоан. 1:9)   Когато бурята премина, отидох да се...

Виж повече

Уморен ли си?

Прочит: Матей 11:28-30   „Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.“                                                                                  (Псалм 91:1)   В практиката си на терапевт срещам много жени, които са изморени, болни...

Виж повече

Гласът на нашия Пастир

Прочит: Йоан 10:22-30   „И се яви облак и ги засени; и дойде глас от облака, който каза: Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте.“                                                                                       (Марк 9:7)   Един ден отидохме в мола със съпруга ми и...

Виж повече

Нашият Лекар

Прочит: Яков 1:19-25   „Сърцето е измамливо повече от всичко…“                                                                        (Йеремия 17:9)   Наскоро един приятел отиде на лекар, за да си направи изследвания. Той ми каза, че е на крачка от инфаркт. Лекарят му...

Виж повече

Заедно

Прочит: Ефесяни 4:11-16   „Веднага бащата на детето извика и каза: Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие.“                                                                              (Марк 9:24)   Преди си мислех, че вярата е постоянна величина – или вярваш силно, или...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!