Колко ще дадеш?

Прочит: Псалм 136:1-3   „… славете небесния Бог, защото милостта Му трае до века.“ (Псалм 136:26)   Обръщението към децата по време на последното богослужение беше свързано с увереността на псалмиста, че Божията милост трае вечно. Жената, която отговаряше за обръщението, беше...

Виж повече

Всяка въздишка

Прочит: Псалм 139:1-10   „Издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища.“ (Псалм 139:3)   Преди да се разболея от рак, не познавах разликата между умората и пълното изтощение. Умората все пак ми оставя някакви вътрешни сили, които ме карат да свърша някоя...

Виж повече

Ежедневният хляб

Прочит: Изход 20:1-17   „Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е притежание на ближния ти.“ (Изход 20:17)   Един ден се спрях, за да нахраня няколко патици...

Виж повече

Здрава работа, ниско заплащане

Прочит: Битие 31:38-42   „И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта – изпитана правда, а изпитаната правда – надежда.“ (Римляни 5:3-4)   Когато бях млад и търсех приключения, се включих в една калифорнийска...

Виж повече

Милост на дело

Прочит: Неемия 5:1-12   „Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.“ (Яков 2:17)   Когато бях в осми клас, станах свидетел на проява на милост, която никога няма да забравя. Едно момче с патерици падна във фоайето на нашето училище. Докато аз го гледах изплашена...

Виж повече

Критика

Прочит: 2 Коринтяни 7:2-11   „Защото, при все че ви наскърбих с посланието си, не се разкайвам… защото наскърбяването ви доведе до покаяние…“ (2 Коринтяни 7:8-9)   С ужас видях червени линии и задраскани редове на всяка страница от първия ми доклад на новото работно място...

Виж повече

Дишай!

Прочит: Матей 6:25-34   „Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“ (Матей 11:28)   Преди известно време се наложи да отида в болницата, за да ми направят една болезнена процедура. В един момент докторът спря и ми каза да дишам. Не усещах...

Виж повече

Дар

Прочит: Яков 2:14-26   „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой.“ (Ефесяни 2:8-9)   Баща ми искаше да ми подари много скъп подарък за 40-тия ми рожден ден. Аз се притеснявах от цената, но той...

Виж повече

Божията благост

Прочит: Псалм 34:1-22   „Вкусете и вижте, че Господ е благ…“ (Псалм 34:8)   Аз и моето семейство работим с бедни хора в Северен Бангладеш от пет години. През това време преживяхме много трудности. Една вечер дойде наша приятелка, която плачеше, защото буря беше разрушила...

Виж повече

Където и да отидем

Прочит: Исус Навин 1:1-9   „Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“ (Исус Навин 1:9)   Бях на гости при една приятелка мисионерка в Мексико Сити. Бяхме прекарали един цял ден в разходки и...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!