Жените на Рождество

Прочит: Лука 1:39-48, 56; 2:22-38   „И Мария каза… отсега ще ме облажават всички родове. Защото Всемогъщият извърши за мен велики дела…“                                                                                 (Лука 1:46-49)   Аз съм вдовица и винаги ми е тъжно след...

Виж повече

Рождество Христово

Прочит: Колосяни 1:15-20   „И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“                                                                                    (Йоан 1:14)   Преди години чух някой да...

Виж повече

Бъдни вечер

Прочит: Исая 61:1-4   „А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата…“                                                                        (Римляни 15:13)   Спомням си последната Бъдни вечер на мама. Прекарах деня с нея в болницата, но вечерта, вместо да...

Виж повече

Четвърти адвент

Прочит: Евреи 4:14-16   „Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.“                                                                                            (Яков 4:8)   Имам прекрасни керамични фигурки, представящи рождествената сцена, които поставям на...

Виж повече

Смело

Прочит: Матей 9:35-38   „Защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже е едва третият час на деня.“                                                                                 (Деяния 2:15)   Един колега ме покани на събиране по повод на нова бизнес инициатива...

Виж повече

Сега е нашето време!

Прочит: Йоан 6:35-40   „Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде…“                                                                                    (Йоан 6:27)   Всяка пролет фермерът, който ни е съсед...

Виж повече

Роди се надеждата

Прочит: Исая 64:1-4   „О, да би раздрал Ти небето, да би слязъл…“                                                                                       (Исая 64:1)   Много от нас разбират добре какво е искал да каже пророк Исая с тези думи, макар да нямат смелостта сами да ги...

Виж повече

В Божиите обятия

Прочит: Марк 10:13-16   „Прегърна ги и ги благослови, като положи ръцете Си на тях.“                                                                                      (Марк 10:16)   Случи се по време на адвентите – време, в което всички се подготвяме с радост да посрещнем...

Виж повече

Искаш да служиш?

Прочит: Колосяни 3:20-24   „Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като на човеци.“                                                                               (Колосяни 3:23)   Стефани, която водеше нашите младежки събирания, ме помоли да я придружа...

Виж повече

Нежно спасение

Прочит: Псалм 121:1-8   „Господ ще те пази от всяко зло; ще пази душата ти.“                                                                             (Псалм 121:7)   Един ден една заблудила се птичка влезе вкъщи през отворената врата и не можеше да намери обратния път. Тя...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!