Като изгубена овца

Прочит: Псалм 119:169-176   „Скитах се като изгубена овца; потърси слугата Си, защото не забравих Твоите заповеди.“                                                                         (Псалм 119:176)   Не зная как се справя Руби. След петдесет и пет години брак съпругът й Тед...

Виж повече

Да ходим в светлината

Прочит: Йоан 1:1-5   „Тогава Исус отново им говори: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“                                                                                 (Йоан 8:12)   В деня, в който се преместихме в...

Виж повече

А ние знаем ли какво правим?

Прочит: Лука 6:27-36   „Обичайте неприятелите си, правете добро на тези, които ви мразят, благославяйте тези, които ви проклинат, молете се за тези, които ви правят пакост.“                                                                         (Лука 6:27-28)   Когато чуя новина за...

Виж повече

Любящ баща

Прочит: Второзаконие 6:4-9   „… на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.“                                                                  (Второзаконие 6:7)   Тази година на Деня на бащата си...

Виж повече

Нова традиция

Прочит: Матей 7:7-12   „Този е денят, който Господ е създал; нека се радваме и се развеселим в него.“                                                                          (Псалм 118:24)   Една неделя, след богослужение се събрахме  с децата и внуците вкъщи. Празнувахме Деня на...

Виж повече

Бъди смел

Прочит: Евреи 4:14-16   „… защото чрез Него… имаме свой достъп при Отца, в един Дух.“                                                                         (Ефесяни 2:18)   Стояхме и чакахме в Министерството на здравеопазването в Камерун, Африка, където бяхме мисионери. Голяма табела...

Виж повече

Обновен ум

Прочит: 2 Тимот. 1:1-7   „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.“                                                                                  (2 Тимот. 1:7)   Тревогата е нещо характерно за нашето семейство. Мама страдаше от депресия и паническо...

Виж повече

Във всеки сезон

Прочит: Псалм 71:14-18   „Белите коси са венец на слава, когато се намират по пътя на правдата.“                                                                   (Притчи 16:31)   Наближаваше едно важно събитие в живота ми, награда за дългогодишния ми труд – моето пенсиониране. С...

Виж повече

Бъдеще и надежда

Прочит: Йеремия 29:11-13   „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“                                                                      (Йеремия 29:11)   Дълги години работих с изгубени и проблемни младежи в...

Виж повече

Водени от Духа

Прочит: Римляни 8:22-27   „Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.“                                                                           (Римляни 8:26)   Нашето жилище в...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!