Добри настойници

Прочит: Матей 25:14-29   „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“ (1 Петр. 4:10)   Библейският клас за възрастни, който водех, тъкмо беше започнал с молитва. Темата беше настойничеството и това...

Виж повече

Да продължим

Прочит: Второзаконие 31:1-8   „Господ, Той е, Който ходи пред теб, Той ще бъде с теб; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не бой се!“ (Второзаконие 31:8)   Преди няколко години, когато смених работното си място и се преместих в друг град, се наложи да оставя двамата си...

Виж повече

Моите играчки

Прочит: Йеремия 9:23-24   „А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил.“ (Йоан 17:3)   Като малък можех да се гордея с колекцията си от колички. Много обичах да показвам най-новите си придобивки на приятелите. С времето...

Виж повече

„Върни се“

Прочит: Яков 2:14-20   „Но ще каже някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.“ (Яков 2:18)   Един дъждовен ден, докато се връщах вкъщи от гостуване при сестра ми, минах покрай мъж с раница на

Виж повече

Ехо

Прочит: Матей 7:7-11   „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“ (Матей 6:33)   При едно скорошно пътуване със съпруга ми Тим решихме да разберем какво е усещането да чуем ехото в каньона. Беше интересно преживяване. Сравних го с...

Виж повече

Затворени врати

Прочит: Евреи 12:1-6   „А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.“ (Евреи 11:1)   Бяхме планирали прекрасна разходка по една горска пътека наблизо. Табелите в началото изглеждаха пределно ясни и въпреки...

Виж повече

Онези, с които ни е трудно

Прочит: Йоан 15:1-17   „Понеже ако обичате само онези, които обичат вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците обичат онези, които тях обичат.“ (Лука 6:32)   Исус учеше Своите последователи как да живеят. В Йоан 15:1-9 Той използва образа на лозата и нейните...

Виж повече

Времето с Бог

Прочит: Псалм 71:17-22   „Ти, Който си ми показал много и тежки притеснения, пак ще ме съживиш…“ (Псалм 71:20)   След операцията на моята майка аз се върнах на работа. Мислех, че тя ще се възстанови безпроблемно. На следващия ден тя се събудила и поискала да ме види, но...

Виж повече

Слушай гласа Му

Прочит: Йоан 10:22-30   „Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.“ (Йоан 10:27)   В един ветровит есенен ден със семейството ми трябваше да отидем на едно гимназиално състезание за маршови оркестри. Един от най-големите оркестри изгуби контрола над своя...

Виж повече

Малко, но от сърце

Прочит: Ефесяни 4:25-32   „И нека бъде върху нас благоволението на Господа, нашия Бог, да ни ръководи; и утвърждавай за нас делото на ръцете ни.“ (Псалм 90:17)   „Какво сториха ръцете ти днес?“ Един ден прочетох това в едно молитвено ръководство. Когато се замислих над...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!