Силата ни идва от Бога

Прочит: Исая 41:8-10   „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.“                                                                                       (Исая 41:10)  ...

Виж повече

Непрестанно се молете

Прочит: Колосяни 1:3-12   „Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“                                                                   (1 Солунци 5:17-18)   На всяко неделно богослужение в нашата църква хора, които са...

Виж повече

Неочаквано благословение

Прочит: Псалм 121:1-8   „Издигам очите си към хълмовете, откъдето иде помощта ми. Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.“                                                                        (Псалм 121:1-2)   Обичам да тичам. Една съботна сутрин се...

Виж повече

Временни неща

Прочит: Матей 6:19-33   „… не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни.“                                                                           (2 Коринтяни 4:18)   Докато прибирах коледната украса, забелязах, че една...

Виж повече

Рождество Христово

Прочит: Колосяни 3:15-17   „Защото всички сте Божии синове чрез вяра в Исус Христос.“                                                                               (Галатяни 3:26)   Като ръководител на църковния хор, всяка година подготвям специален химн за рождественото...

Виж повече

Бъдни вечер

„А Той им каза: Защо Ме търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на Своя Отец?“                                                                                    (Лука 2:49)   Аз съм баща на осем деца, тъй като и аз, и съпругата ми имаме деца от предишни бракове...

Виж повече

Виновен?

Прочит: Йоан 3:16-17   „Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.“                                                                            (Римляни 6:23)   В руското издание на „Духовна манна“ прочетох размишлението на една...

Виж повече

По външния вид

Прочит: Яков 2:1-5   „А Петър отвори уста и каза: Наистина, виждам, че Бог не гледа на лице.“                                                                              (Деяния 10:34)   Още с влизането ми в магазина той привлече моето внимание. Беше от друга раса. Имаше...

Виж повече

Песни на избавление

Прочит: 1 Царе 2:1-10   „Въздига бедния от пръстта и възвисява сиромаха от бунището, за да ги постави да седнат между князете и да наследят славен престол.“                                                                                           (1 Царе 2:8)   Има три...

Виж повече

Изкушение

Прочит: Яков 1:12-18   „Блажен онзи човек, който устоява на изкушение…“                                                                        (Яков 1:12)   Супермаркетът беше препълнен и клиентите се блъскаха, за да стигнат до касата. Един от служителите ми помогна. Когато...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!