Безкрайна любов

Прочит: Псалм 23:1-6   „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“                                                                                (Римляни 8:28)   За последен път видях Лия миналото лято на...

Виж повече

Доверие в Бога

Прочит: Псалм 37:3-6   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“                                                                                    (Притчи 3:5-6)   Малкият ми внук...

Виж повече

Трети адвент

Прочит: Лука 18:15-17   „В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него.“                                                                                      (1 Йоан. 4:9)   Сега, когато всички с нетърпение очакваме...

Виж повече

Повече знаци

Прочит: Деяния 2:46-47   „И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал.“                                                                        (Матей 28:19-20)...

Виж повече

Безценен дар

Прочит: Псалм 3:1-5   „Спокойно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност.“                                                                              (Псалм 4:8)   Майка ми е била изключително щедра през целия си живот, но един от...

Виж повече

Едно тяло

  Прочит: 1 Коринтяни 12:4-20   „… така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части, един на друг… имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат…“                                                                            (Римляни 12:5-6)...

Виж повече

Сезоните на живота

Прочит: Еклисиаст 3:1-14   „Има време за всяко нещо и срок – за всяка работа под небето.“                                                                                     (Еклисиаст 3:1)   Повече от десет години страдам от автоимунно заболяване, но съм благодарна, че през...

Виж повече

Спомни си

Прочит: Псалм 105:1-6   „Славословете Господа; призовавайте името Му; възвестявайте между племената делата Му.“                                                                             (Псалм 105:1)   Преди няколко години синът ми страдаше от депресия и това беше време на...

Виж повече

Втори адвент

Прочит: Евреи 12:1-4   „… с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра…“                                                                                (Евреи 12:1-2)   Когато синът ми беше в...

Виж повече

Съвършен дар

Прочит: Ефесяни 2:1-9   „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога.“                                                                              (Ефесяни 2:8)   Внимателно проверих списъка с коледни подаръци с надеждата да не...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!