Без страх

Прочит: Псалм 40:1-5   „Господ, Той е, Който ходи пред теб, Той ще бъде с теб; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не се бой!“                                                                      (Второзаконие 31:8)   По новините казаха, че бурята е унищожителна...

Виж повече

Възможност

Прочит: 1 Коринтяни 1:26-31   „Понеже, братя, вижте какви сте вие, призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни.“                                                                     (1 Коринтяни 1:26)   Методистката...

Виж повече

По милост Господня

Прочит: Псалм 138:1-8   „… по милост Господня ние не бяхме довършени, понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин; голяма е Твоята вярност.“                                                      (Плачът на Йеремия 3:22-23)   Каквото и да правя, се опитвам да...

Виж повече

Добре дошъл отново!

Прочит: Плачът на Йеремия 3:22-26   „Ето, Аз съм с теб и ще те пазя, където и да идеш…“                                                                        (Битие 28:15)   С жена ми тръгнахме на презокеанско пътуване. Не бяхме ходили на почивка от десет години. Не исках да...

Виж повече

Драскотини

Прочит: Изход 4:10-12   „… имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат…“                                                                               (Римляни 12:6)   Със съпругата ми преглеждахме някои стари съдове, за да изхвърлим надрасканите и...

Виж повече

Първи адвент

Прочит: Йеремия 31:31-34   „… защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече.“                                                                           (Йеремия 31:34)   Децата се приближиха към амвона, за да видят какво прави пасторът, докато говори за...

Виж повече

Желание да служим

Прочит: Матей 25:31-40   „Тогава Царят ще каже на тези, които са от дясната Му страна… огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте.“                                                                               (Матей 25:34-35)   Един приятел...

Виж повече

Дай най-доброто от себе си

Прочит: Филипяни 3:10-14   „Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото отделени от Мен, не можете да направите нищо.“                                                                                         (Йоан 15:5)  ...

Виж повече

Чудесен ден

Прочит: Псалм 34:1-11, 17-20   „Праведните извикаха и Господ послуша, и от всичките им беди ги избави.“                                                                                    (Псалм 34:17)   Бойс – мой приятел учител, който не е женен – трябваше да прекара Деня на...

Виж повече

Изцеляващо докосване

Прочит: Матей 9:18-26   „А Исус, като се обърна и я видя, каза: Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели.“                                                                                    (Матей 9:22)   Преди няколко години се разболях и лекарите ми казаха, че могат да лекуват...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!