Бог изцерява

Прочит: 1 Летописи 16:28-36   „Славословете Господа, защото е благ, защото милостта Му е до века.“                                                                             (1 Летописи 16:34)   Преди години ме повикаха, за да ми направят втора бъбречна трансплантация. Бях...

Виж повече

„Моли се за мен“

Прочит: Яков 5:13-20   „Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“                                                                                  (Яков 5:16)   Последната година беше време на изпитания за моето семейство. Въпреки че като цяло водя здравословен...

Виж повече

Обичай Бога, обичай хората

Прочит: Йоан 14:15-31   „… да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила… Да възлюбиш ближния си като себе си.“ Друга заповед, по-голяма от тези, няма.“...

Виж повече

Той води

Прочит: Псалм 139:5-10   „… ако слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата.“                                                                          (Матей 15:14)   Когато с приятелите ми се записахме на бални танци, знаехме какви са ролите: мъжете водят, жените...

Виж повече

Свободни от срама и вината

Прочит: Йоан 19:28-30   „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“                                                                    (2 Коринтяни 5:17)   Майка ми работеше тежка работа, за да издържа четирите си деца. През...

Виж повече

Безкрайна милост

Прочит: Матей 11:28-30   „Не се ли продават пет врабчета за два асария? И нито едно от тях не е забравено пред Бога.“                                                                                     (Лука 12:6)   Зрението на съпруга ми съвсем отслабна с възрастта и грижите...

Виж повече

Облак свидетели

Прочит: 2 Тимотей 1:1-14   „Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще.“                                                  ...

Виж повече

Кой е моят Баща?

Прочит: Галатяни 5:22-25   „Ако познавахте Мен, бихте познали и Моя Отец.“                                                                                     (Йоан 14:7)   Един съсед в продължение на три месеца изработваше детска дървена къща за игра. Четиригодишният му син...

Виж повече

Изкорени бурените

Прочит: Римляни 12:14-21   „И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от него…“                                                                                   (Евреи...

Виж повече

Не се предавай

Прочит: Изход 17:8-13   „… Аарон и Ор, единият от едната страна и другият от другата, подпираха ръцете му, така че ръцете му бяха подкрепяни до залез слънце.“                                                                                                       (Изход 17:12)  ...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!