Директна връзка

Прочит: Псалм 139:7-12   „А Исус повдигна очи нагоре и каза: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша. Аз знаех, че Ти винаги Ме слушаш…“                                                                     (Йоан 11:41-42)   Една моя позната – Шърли, си почивала на пейка в парка...

Виж повече

Всеки може да служи

Прочит: 1 Коринтяни 12:1-11   „… имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат…“                                                                            (Римляни 12:6)  

Виж повече

Когато Бог призовава

Прочит: Исая 55:6-11   „Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища, казва Господ.“                                                                                   (Исая 55:8)   Преди да тръгна на мисионерско пътуване до...

Виж повече

Не бягай

Прочит: Притчи 3:1-12   „Но Йона стана да побегне в Тарсис от Господнето присъствие; и като слезе в Йопия, намери кораб… и се качи на него, за да отиде с тях в Тарсис, бягайки от Господнето присъствие.“...

Виж повече

Вече ни е простено

Прочит: Псалм 103:8-13   „… Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата…“                                                                        (1 Петр. 2:24)   Години след случилото се вината, че съм се...

Виж повече

Динозавърски кости

Прочит: Исус Навин 4:1-9   „Тогава боящите се от Господа говореха един на друг; а Господ внимаваше и слушаше; и пред Него бе написана възпоменателна книга за онези, които се бояха от Господа и които мислеха за името Му.“                                                             ...

Виж повече

На път, без пари, гладен

Прочит: Лука 6:33-38   „Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или жаден и Те напоихме?“.“                                                                                   (Матей 25:37)   В един горещ летен ден, докато...

Виж повече

Вреден навик

Прочит: 1 Йоан. 1:5-9   „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.“                                                                                     (1 Йоан. 1:9)   Прекарах една седмица в село край...

Виж повече

Извор на живот

Прочит: Йоан 15:1-8   „Ако някой не пребъде в Мен, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва; и ги събират и ги хвърлят в огъня, и те изгарят.“                                                                                 (Йоан 15:6)   Западна Вирджиния наскоро беше...

Виж повече

Без сянка от промяна

Прочит: Евреи 6:12-20   „Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.“                                                                                  (Яков 1:17)   Жена ми Холи реши да изненада...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!