Нашият Лекар

Прочит: Яков 1:19-25   „Сърцето е измамливо повече от всичко…“                                                                        (Йеремия 17:9)   Наскоро един приятел отиде на лекар, за да си направи изследвания. Той ми каза, че е на крачка от инфаркт. Лекарят му...

Виж повече

Заедно

Прочит: Ефесяни 4:11-16   „Веднага бащата на детето извика и каза: Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие.“                                                                              (Марк 9:24)   Преди си мислех, че вярата е постоянна величина – или вярваш силно, или...

Виж повече

Уханието на пролетта

Прочит: Псалм 19:7-11   „Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре у вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.“                                                                           (Йезекиил 36:26)   Създадохме нашата градина отчасти за...

Виж повече

Тайни

Прочит: Второзаконие 29:2-6, 29   „Скритото принадлежи на Господа, нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на синовете ни до века, за да изпълняваме всички думи на този закон.“                                                                    (Второзаконие 29:29)   Когато...

Виж повече

Един въпрос

Прочит: 4 Царе 22:11-23:3   „Не изговаряй напразно Името на Господа, твоя Бог…“                                                                          (Изход 20:7)   „Джинджър, обичаш ли Бога?“ – ме попита моята приятелка Шери. „Да, ти знаеш това“ – отвърнах аз изненадана...

Виж повече

Почивка

Прочит: Псалм 23:1-3   „И като разпусна народа, изкачи се на хълма да се помоли насаме. И като се свечери, Той беше там сам.“                                                                                (Матей 14:23)   Когато смених работата си преди няколко години...

Виж повече

Като децата

Прочит: Галатяни 3:26-29   „Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него.“                                                                     

Виж повече

Това, което е праведно

Прочит: 4 Царе 18:1-16   „Моля Ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред Теб с вярност и с цяло сърце и върших това, което е угодно пред Теб. И Езекия плака горко.“                                                                               (4 Царе 20:3)   В Стария...

Виж повече

Следвай ме

Прочит: 1 Коринтяни 10:31-11:1   „Бъдете подражатели на мен, както съм и аз на Христос.“                                                                        (1 Коринтяни 11:1)   „Следвай ме“ – казах аз на зет ми. Отивахме с отделни коли до един ресторант в града, където...

Виж повече

Следи

Прочит: 2 Коринтяни 5:16-21   „Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.“                                                                                    (Яков 1:17)   Градът ни беше...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!