Скъп гост

Прочит: Лука 22:14-20   „И езикът ми ще разказва Твоята правда и Твоята хвала всеки ден.“                                                                              (Псалм 35:28)   В църквата беше съвсем тихо, когато чух два гласа. Единият каза: „Отивам до магазина да взема...

Виж повече

Да се завърнеш в „Египет“

Прочит: Изход 3:7-15   „Бог му отговори: Аз ще бъда с теб…“                                                                (Изход 3:12)   „Ето ме отново тук“ – си мислех, докато шофирах в родния си град. Четвърти път за месеца идвах, за да помогна в грижата за моята баба...

Виж повече

Нова игра

Прочит: Йона 1:1-17   „И така, Йона стана и отиде в Ниневия според Господнето слово.“                                                                                    (Йона 3:3)   Една електронна игра, която обичам да играя, използва гласови команди. Играчът трябва да ги...

Виж повече

Божият храм

Прочит: Римляни 8:1-17   „Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, а този храм сте вие.“                                                              (1 Коринтяни 3:16-17)  ...

Виж повече

Покажи милост

Прочит: Колосяни 3:12-17   „Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш.“                                                                          (Еклисиаст 11:1)   Веднъж, когато бях малка и играехме отборна игра, мен изобщо не ме избраха. Останахме само...

Виж повече

Бог се грижи

Прочит: Лука 12:22-31   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“                                                                        (Притчи 3:5-6)   Миналата година исках да повиша...

Виж повече

Така трябва

Прочит: Римляни 12:9-13   „Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото.“                                                                         (Филипяни 2:4)   Лицето ѝ беше тъжно, когато неуверено влезе в чакалнята. Попита един човек дали всички чакаме за същия...

Виж повече

Чисто сърце

Прочит: Псалм 51:1-12   „Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен…“                                                                             (Псалм 51:10)   Една сутрин се събудих и като си сложиш очилата, забелязах, че са много мръсни...

Виж повече

Да вярваш, без да виждаш

Прочит: Йоан 20:24-29   „Защото този Бог е наш Бог до вечни векове; Той ще ни ръководи дори до смърт.“                                                                              (Псалм 48:14)   И моята вяра, също като тази на Тома (Йоан 20:24-29), намалява, когато не виждам...

Виж повече

Думите на Божието слово

Прочит: Левит 23:1-27   „Господ каза още на Моисей: Десетият ден на този седми месец да бъде ден на умилостивение…“                                                                             (Левит 23:26-27)   Беше четири часа сутринта – тъмно и тихо. Аз седях на ръба на...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!