В началото на деня

Прочит: Псалм 57:1-11   „Събуди се, душо моя; събуди се, псалтире и арфо; сам аз ще се събудя на ранина.“                                                                                (Псалм 57:8)   Участниците в едно телевизионно шоу трябваше да отговорят на следния въпрос...

Виж повече

Целият път

Прочит: Йеремия 29:11-13   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум.“                                                                               (Притчи 3:5)   Преди много години, по време на един младежки лагер седях в  лодка насред реката и всичко...

Виж повече

С цялото си сърце

Прочит: Второзаконие 6:1-9   „Почитай Господа от имота си и от първото на целия доход.“                                                                                (Притчи 3:9)   Аз израснах в християнско семейство и се научих да давам десятък, както ни призовава Библията...

Виж повече

Син на утешение

Прочит: 1 Петр. 5:7-12   „Така Йосиф, наречен от апостолите Варнава (което значи „син на утешение“), левит, родом от Кипър, като имаше земя, продаде я, донесе парите и ги сложи пред краката на апостолите.“                                                                           ...

Виж повече

Бог е наша канара

Прочит: Псалм 18:1-4, 16   „Приклони към мен ухото Си; побързай да ме избавиш; бъди ми силна канара, укрепено здание, за да ме спасиш.“                                                                                    (Псалм 31:2)   Всяка седмица очаквам с нетърпение...

Виж повече

Молитвени пароли

  Прочит: 2 Солунци 1:11-12   „Затова и винаги се молим за вас…“                                                                                   (2 Солунци 1:11)   През около месец на работните ни компютри се появява следното съобщение: „Вашата парола вече не е валидна...

Виж повече

Духовна закуска

Прочит: Лука 18:15-17   „Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее.“                                                                                   (Притчи 22:6)   Мама имаше козметичен салон и работеше много. Тя...

Виж повече

Невинен?

Прочит: Римляни 3:9-24   „Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването, т. е. новорождението и обновяването на Святия Дух.“                                                                                         (Тит 3:5)  ...

Виж повече

Отправна точка

Прочит: Яков 5:13-18   „Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“                                                                               (Яков 5:16)   Работя като писател в една мисионерска организация. Един ден моят началник ми подаде едно писмо и ми...

Виж повече

Сутрин рано

Прочит: Филипяни 4:4-9   „Понеже копнежът на плътта значи смърт, а копнежът на Духа значи живот и мир.“                                                                               (Римляни 8:6)   Когато се събудя твърде рано сутрин, си казвам, че най-добре е веднага да...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!