Първа неделя от Великия пост

Прочит: Римляни 6:4-14   „Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни; защото и Христос, нашата Пасха, беше заклан за нас.“                                                                         (1 Коринтяни 5:7)   Аз израснах във време, когато в...

Виж повече

Нашият Пастир

Прочит: Йоан 10:7-16   „А Исус като излезе, видя едно голямо множество и се смили над тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир; и започна да ги поучава за много неща.“                                                                                   (Марк 6:34)   Една...

Виж повече

Цялата картина

Прочит: 1 Коринтяни 15:51-58   „Погълната бе смъртта победоносно. О, смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е жилото?“                                                            (1 Коринтяни 15:54-55)   Присъствах на погребалната служба на едно 16-годишно момче, син на...

Виж повече

Истинските гости

Прочит: Лука 14:15-24   „И господарят каза на слугата: Излез по пътищата и по оградите и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми.“                                                                          (Лука 14:23)   Веднъж планирахме да посрещнем...

Виж повече

Малкото понякога значи повече

Прочит: Филипяни 4:10-13   „… защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря.“                                                                      (Филипяни 4:11)   Докато шофирам към дома на една приятелка, минавам покрай нов магазин за спортни стоки...

Виж повече

Желание

Прочит: Йеремия 1:4-10   „А Господ ми отговори: Не казвай: Дете съм; защото при всички, при които ще те пратя, ще идеш и всичко, което ти заповядвам, ще кажеш.“                                                                             (Йеремия 1:7)   Един приятел ми разказа...

Виж повече

Свободен

Прочит: Филипяни 4:6-9   „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“...

Виж повече

Да простиш

Прочит: Матей 6:9-15   „… и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници.“                                                                                  (Матей 6:12)   Аз и още три деца се замеряхме със снежни топки. Снегът беше влажен и топките се...

Виж повече

Семена на вярата

Семена на вярата   Прочит: Исая 35:1-6   „Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.“                                                                        (Филипяни 2:13)   Когато учех в Евангелската семинария в...

Виж повече

Изморени нозе

Прочит: Матей 11:28-30   „Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“                                                                                (Матей 11:28)   Събрахме багажа си и с петгодишната ни дъщеря Алисън тръгнахме надолу по...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!