Отправна точка

Прочит: Яков 5:13-18   „Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“                                                                               (Яков 5:16)   Работя като писател в една мисионерска организация. Един ден моят началник ми подаде едно писмо и ми...

Виж повече

Сутрин рано

Прочит: Филипяни 4:4-9   „Понеже копнежът на плътта значи смърт, а копнежът на Духа значи живот и мир.“                                                                               (Римляни 8:6)   Когато се събудя твърде рано сутрин, си казвам, че най-добре е веднага да...

Виж повече

Да се молим непрестанно

Прочит: Лука 18:1-6   „Непрестанно се молете.“                                      (1 Солунци 5:17)   Синът ми служи в Американската армия и е разпределен отвъд океана. Веднъж месечно той ми пише и ми разказва за предизвикателствата и успехите в своя живот. При всяко ново...

Виж повече

Бог винаги е наблизо

Прочит: Псалм 139:2-12   „Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката Ти и Твоята десница ще ме държи.“                                                                                (Псалм 139:9-10)   Сади – нашият...

Виж повече

Божият пример

Прочит: Еклисиаст 3:1-8   „Има време за всяко нещо и срок – за всяка работа под небето.“                                                                                 (Еклисиаст 3:1)   По време на една от любимите ми детски ваканции преживях нещо невероятно, когато отидох...

Виж повече

Вратата към живота

Прочит: Йоан 10:1-11   „Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.“                                                                              (Йоан 10:10)   Със съпругата ми два пъти посетихме Флоренция. Удиви ни красотата и художественото величие на украсените с...

Виж повече

Божието водителство

Прочит: Исус Навин 3:1-5   „… и заповядаха на народа: Когато видите ковчега с плочите на завета на Господа, вашия Бог, и че свещениците левити го носят, тогава и вие да се вдигнете от местата си и да вървите след него.“...

Виж повече

Свидетелствай за любовта

Прочит: Йоан 13:31-35   „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“                                                                                     (Йоан 13:35)   Преди известно време ни посети една млада мисионерска двойка. В детството си...

Виж повече

Изворът на сила

Прочит: 1 Коринтяни 12:27-31   „Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие…“                                                                                   (Битие 1:26)   Разглеждах албумите си от детството и си припомнях детските си мечти. Спомням си, че...

Виж повече

Спри и помисли

Прочит: Псалм 46:1-11   „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог…“                                                          (Псалм 46:10)   Думата, използвана в днешния стих от Псалм 46, е често употребявана в книгата Псалми. Тъй като значението ѝ не е съвсем ясно, някои преводачи я...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!