Още сега

Прочит: Йоан 5:19-24   „Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот.“                                                                                 (Йоан 5:24)...

Виж повече

Утеха

  Прочит: Марк 14:32-42   „Укор съкруши сърцето ми и съм много отпаднал; и чаках да ме пожали някой, но нямаше никой – и утешители, но не намерих.“                                                                             (Псалм 69:20)   Колко ли самотен се е чувствал Исус...

Виж повече

Фонтан от милост

Прочит: Лука 6:37-42   „… давайте и ще ви се дава; добра мярка – натъпкана, стръскана, препълнена, ще ви дават в пазвата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.“                                                                                     (Лука 6:38)...

Виж повече

Щедро сърце

Прочит: 1 Тимотей 6:17-19   „И каза: Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички; защото всички тези пуснаха в съкровищницата за Бога от излишъка си; а тази от немотията си пусна целия имот, който имаше.“...

Виж повече

От тъгата към радостта

Прочит: 2 Коринтяни 1:3-7   „А сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, Който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда, да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово.“                                                              ...

Виж повече

Божие дете

Прочит: Йоан 13:1-13   „Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.“                                                                             (Марк 10:45)   Когато със семейството ми се преместихме, ми беше трудно...

Виж повече

Целителни молитви

Прочит: Яков 5:13-16   „И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят.“                                                                       (Яков 5:15)   Години наред работих като медицинска сестра в...

Виж повече

Бъди верен

Прочит: Матей 25:14-30   „Господарят му каза: Хубаво, добър и верен слуга! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си.“                                                                         (Матей 25:23)   Когато бях малка, мама ме...

Виж повече

Към вечния живот

Прочит: Йоан 14:1-10   „ Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.“                                                                              (Йоан 14:6)   Една вечер бързах за среща и реших да си повикам такси. По телефона...

Виж повече

Нима не Те е грижа?!

Прочит: Марк 4:35-41   „Блажен онзи човек, който устоява на изкушение; защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.“                                                                                (Яков 1:12)   По време...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!