Молитвен танц

Прочит: Псалм 149:1-4   „А Давид танцуваше пред Господа с всичката си сила и беше препасан с ленен ефод.“                                                                                 (2 Царе 6:14)   По произход аз съм индианка и се гордея с това, че умея да танцувам нашите...

Виж повече

Блажени бедните по дух

Прочит: Матей 5:1-12   „Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство.“                                                                                      (Матей 5:3)   Обиколих няколко пъти паркинга на болницата, за да открия свободно място за паркиране, когато...

Виж повече

По чехли?

Прочит: Псалм 63:1-8   „И на сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.“                                                                              (Марк 1:35)   Веднъж, докато пътувахме с колата, от задната седалка се чу...

Виж повече

Посвещение

Прочит: Лука 14:26-33   „Каза още и на всички: Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.“                                                                                    (Лука 9:23)   Един горещ летен ден...

Виж повече

Навсякъде с нас

Прочит: Псалм 139:1-18   „От всички тези кой не разбира, че ръката на Господа е сторила това? В Чиято ръка е душата на всичко живо и диханието на цялото човечество.“                                                                              (Йов 12:9-10)   Болестта на...

Виж повече

Вси светии

Прочит: Ефесяни 1:15-23   „Затова и аз, като чух за вярата ви в Господ Исус и за любовта, която сте показали към всички светии, непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си.“                                                                                    ...

Виж повече

Враждебни?

Прочит: Йоан 21:15-17   „Той му каза: Паси агънцата Ми.“                                    (Йоан 21:15)   Когато започнах да служа в един приют за бездомни, се надявах, че посетителите ще бъдат благодарни за помощта, но много от тях недоволстваха заради храната, а други...

Виж повече

Молитвата „АБВ“

Прочит: Филипяни 1:3-11   „Благодаря на Бога, на Когото още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си…“ (2 Тимот. 1:3)   Не знам защо, но се събудих посред нощ. Дълго гледах към тавана и се питах как да заспя, за да успея да се...

Виж повече

Божии деца

Прочит: Лука 3:21-22   „… и Святият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Теб е Моето благоволение.“                                                                                (Лука 3:22)   От няколко месеца постоянно...

Виж повече

Нов живот

Прочит: Йоан 15:1-11   „Пребъдвайте в Мен и Аз във вас.“                                                                    (Йоан 15:4)   Преди няколко дни видях една пеперуда на земята във вътрешния ни двор. Тя не помръдваше и помислих, че е мъртва. Взех я, за да я покажа на...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!