Помниш ли кога…?

Прочит: Псалм 107:1-9   „Само внимавай и усърдно пази душата си, да не би да забравиш делата, които си видял, и да не би да ги забравиш през всички дни на живота ти…“                                                                          (Второзаконие 4:9)   „Помниш ли...

Виж повече

Да правим добро на всички

По време на един скорошен полет прочетох в списанието на авиокомпанията, че миналата година са получили 114 845 молби за работа, а са назначили едва 2 499 души. Изненадах се и от отношението на компанията към новоназначените кадри. Пишеше, че вместо да държат на изпълнението на...

Виж повече

Чрез нас

Прочит: Псалм 121:1-8   „… Исус дойде, застана на средата и им каза: Мир вам! И като изрече това, им показа ръцете и ребрата Си.“                                                                                   (Йоан 20:19-20)   Обичам да плета, затова когато една близка моя...

Виж повече

Да живеем благодарно

Прочит: Лука 17:11-19   „А един от тях, като видя, че е изцелен, върна се и със силен глас славеше Бога…“                                                                                      (Лука 17:15)   Всеки път когато чета историята за излекуването на десетте прокажени...

Виж повече

Прашинки

Прочит: Псалм 8:3-9   „Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам: Какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш?“                                                                               ...

Виж повече

Благославяй, не кълни

Прочит: Лука 6:27-38   „Благославяйте онези, които ви гонят, благославяйте и не кълнете.“                                                                               (Римляни 12:14)   Понякога изглежда, сякаш всеки ден срещаме някой „труден“ човек – било то колега, съсед...

Виж повече

„Оставете дечицата да дойдат при Мен“

Прочит: Марк 10:13-16   „… А Исус им отговори: Чувам. Не сте ли чели никога тези думи: „От устата на младенците и сучещите приготвил си хвала“?“                                                                               (Матей 21:16)   Една вечер, докато се приготвяхме да...

Виж повече

Почувствай утехата

Прочит: Исая 40:1-5   „Утешавайте, утешавайте народа Ми, казва вашият Бог. Говорете по сърцето на Йерусалим и извикайте към него, че времето на воюването му се изпълни, че беззаконието му бе простено; защото взе от ръката Господня двойно наказание за всичките си грехове.“...

Виж повече

По стария път

Прочит: 2 Коринтяни 10:1-5   „И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.“                                                                              (Галатяни 5:1)   Години наред при всяка разходка с кучето...

Виж повече

Картина

Прочит: 1 Петр. 4:10-11   „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“                                                                              (1 Петр. 4:10)   Жена ми е част от една група...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!