Кой ще отвали камъка?

Прочит: Марк 16:1-7   „И говореха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата?“                                                                              (Марк 16:3)   Когато бях малка, боготворях баща си. Имах щастието родителите ми да доживеят до 80 години...

Виж повече

Погледни нагоре

Прочит: Откровение 7:13-17   „Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и Седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.“                                                                        (Откровение 7:15)   Една петъчна вечер...

Виж повече

Никой не те разбира?

Прочит: Евреи 4:14-16   „И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“                                                                               (Йоан 1:14)   Понякога се чувстваме толкова...

Виж повече

Във връзка?

Прочит: Псалм 145:17-19   „Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето Му винаги.“                                                               (1 Летописи 16:11)   „Колко е хубаво да чуя гласа ти, Катлин! – каза моята приятелка. – Радвам се, че ми се обади.“ Осъзнах...

Виж повече

Каменни сърца

Прочит: Йезекиил 36:24-28   „Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре у вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.“                                                                       (Йезекиил 36:26)   Аз съм израснал в Хавай, където не...

Виж повече

Уповавай на Бога

Прочит: Псалм 43:3-5   „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“                                                                         (Йеремия 29:11)   Проведох разговор по телефона, който сякаш...

Виж повече

Списък

Прочит: Римляни 3:21-26   „Смили се над мен, Боже, според милосърдието Си; според множеството на благите Си милости изличи беззаконията ми.“                                                                              (Псалм 51:1)   Нашият щат наскоро гласува закон за...

Виж повече

Товар

Прочит: 2 Солунци 1:1-8   „… на вас, оскърбените, да даде утеха, както и на нас…“                                                                      (2 Солунци 1:7)   Туристическата щека е най-добрият приятел на алпиниста. Когато се катеря по неравен и стръмен терен, където...

Виж повече

Служение в кухнята

Прочит: 3 Царе 17:8-16   „Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас.“                                                                            (Йоан 13:15)   За мен готвенето никога не е било лесно. Нямам талант в приготвянето на хубави ястия. С...

Виж повече

Добрият пастир

Прочит: Йоан 10:7-14   „Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога…“                                                                      (1 Петрово 3:18)   Преди няколко години със съпругата ми отидохме на почивка в...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!