Мемфивостей

Прочит: 2 Царе 9:1-13   „Затова, насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг…“                                                                             (1 Солунци 5:11)   След смъртта на Йонатан Давид реши да покаже благост на всички от неговото семейство. Той...

Виж повече

Заедно в молитвата

Прочит: Филимон 1:1-25   „И така, ако ме смяташ за съучастник в Христа, приеми него като мен.“                                                                                (Филимон 1:17)   Няколко читатели на индонезийското издание на „Духовна манна“ отидохме в местния...

Виж повече

Моят приятел

Прочит: Псалм 139:1-12   „И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.“                                                                              (Матей 28:20)   Имах чувството, че всички деца си имат братя и сестри, освен мен. В блока, в който живеехме...

Виж повече

Думи на сила

Прочит: Евреи 1:1-8   „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.“                                                                        (Филипяни 4:13)   Бях за първа година в колеж и трябваше да се грижа за две малки деца. Със съпруга ми бяхме в развод, а моята баба...

Виж повече

Спри, дишай, помоли се

Прочит: Яков 3:3-12   „Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, а колко много дърва запалва!“                                                                                          (Яков 3:5)   Преди време разговаряхме със сестра ми...

Виж повече

Неистово усилие

Прочит: Битие 32:22-32   „А Яков каза: Няма да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш.“                                                                              (Битие 32:26)   През втората година във ветеринарния колеж една от дисциплините, които изучавахме...

Виж повече

Фокусирай се

Прочит: Яков 1:19-25   „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“                                                                                 (Матей 6:33)   Като бях малка, не можех да се науча да танцувам добре, защото...

Виж повече

Възкресение Христово

Прочит: Йоан 11:17-26   „Исус ѝ каза: Аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мен, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в Мен, няма да умре вовеки.“                                                                          (Йоан 11:25-26)   Когато Исус...

Виж повече

Следващият ден

Прочит: Лука 23:26-56   „… а мъжете им казаха: Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тук, но възкръсна…“                                                                                (Лука 24:5-6)   Този петък беше лош ден. Още от ранния следобед стана тъмно – идваше...

Виж повече

Разпети петък

Прочит: Йоан 16:20-27   „… като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол.“                                                                     ...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!