Във време на беда

Прочит: Псалм 46:1-11   „… според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но че както винаги, така и сега, ще възвелича Христос в тялото си – с пълно дръзновение, било чрез живот или чрез смърт.“                          ...

Виж повече

В Божието присъствие

Прочит: Псалм 73:23-28   „Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.“                                                                                 (Яков 4:8)   Родителите ми остаряват и все повече разчитат на моята грижа. Правя всичко по силите си, но това...

Виж повече

Златното правило

Прочит: Матей 7:7-12   „И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях…“                                                                          (Матей 7:12)   Служителката, с която разговарях по телефона, имаше ужасен акцент. Освен...

Виж повече

Да посрещаш

Прочит: Евреи 13:1-3   „… странник бях и Ме прибрахте.“                                                                      (Матей 25:35)   Със съпругата ми посрещаме хората, които идват в неделя на богослужение. Христос ни е казал да приемаме странниците, затова ние се...

Виж повече

Директна връзка

Прочит: Псалм 139:7-12   „А Исус повдигна очи нагоре и каза: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша. Аз знаех, че Ти винаги Ме слушаш…“                                                                     (Йоан 11:41-42)   Една моя позната – Шърли, си почивала на пейка в парка...

Виж повече

Всеки може да служи

Прочит: 1 Коринтяни 12:1-11   „… имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат…“                                                                            (Римляни 12:6)  

Виж повече

Когато Бог призовава

Прочит: Исая 55:6-11   „Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища, казва Господ.“                                                                                   (Исая 55:8)   Преди да тръгна на мисионерско пътуване до...

Виж повече

Не бягай

Прочит: Притчи 3:1-12   „Но Йона стана да побегне в Тарсис от Господнето присъствие; и като слезе в Йопия, намери кораб… и се качи на него, за да отиде с тях в Тарсис, бягайки от Господнето присъствие.“...

Виж повече

Вече ни е простено

Прочит: Псалм 103:8-13   „… Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата…“                                                                        (1 Петр. 2:24)   Години след случилото се вината, че съм се...

Виж повече

Динозавърски кости

Прочит: Исус Навин 4:1-9   „Тогава боящите се от Господа говореха един на друг; а Господ внимаваше и слушаше; и пред Него бе написана възпоменателна книга за онези, които се бояха от Господа и които мислеха за името Му.“                                                             ...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!