Без сянка от промяна

Прочит: Евреи 6:12-20   „Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.“                                                                                  (Яков 1:17)   Жена ми Холи реши да изненада...

Виж повече

Молитва за приятел

Прочит: Филипяни 1:3-11   „… не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране…“                                                                       (Колосяни 1:9)   Неоснователно...

Виж повече

Кое е важното?

Прочит: 2 Коринтяни 12:7-10   „Духът на човека ще го подпира в немощта му; кой може да повдига унилия дух?“                                                                          (Притчи 18:14)   Една прекрасна лятна сутрин излязох на разходка. Аз се придвижвам с инвалидна...

Виж повече

Погледни нагоре

Прочит: Псалм 19:1-9   „Издигам очите си към хълмовете. Откъде иде помощта ми? Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.“                                                                       (Псалм 121:1-2)   По време на една почивка имаше специално...

Виж повече

Всекидневни грижи

  Прочит: Деяния 2:36-42   „Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение, понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.“                                                                        (1 Тимот. 4:4-5)   „Къде...

Виж повече

Там, където сме

Прочит: Матей 6:25-34   „Благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа… Защото ще бъде като дърво, насадено при вода, което разпростира корените си при потока…“                                                                        (Йеремия 17:7-8)    Преди 25...

Виж повече

Пак тези кучета!

Прочит: Лука 11:5-10   „А Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.“                                                                                   (Лука 11:9)   Съседските кучета започнаха отново. Винаги когато собствениците...

Виж повече

Как гледаш?

Прочит: 1 Царе 16:1-13   „… Господ изпитва всички сърца и знае всички помисли на ума…“                                                                       (1 Летописи 28:9)   Отидох в магазина, за да си купя чиста газова бутилка за готварската ни печка. Продавачът ми...

Виж повече

От поколение в поколение

Прочит: Исая 43:18-21   „Господи, до века ще възпявам Твоите милости; с устата си ще известявам Твоята вярност от род в род.“                                                                                     (Псалм 89:1)   Всяко ново поколение носи добрите и лошите черти на...

Виж повече

Вечна опора

Прочит: Йов 9:8-10   „Той създава съзвездията – Мечката, Орион и Плеядите, и скритите пространства на юг.“                                                                                        (Йов 9:9)   Едно от любимите ми неща след вечеря е да изляза на разходка, когато...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!