Следи

Прочит: 2 Коринтяни 5:16-21   „Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.“                                                                                    (Яков 1:17)   Градът ни беше...

Виж повече

Утешител

Прочит: Деяния 1:1-11   „Обаче Аз ви казвам истината – за вас е по-добре Аз да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас, но ако отида, ще ви Го изпратя.“                                                                                          (Йоан 16:7)  ...

Виж повече

На баба момичето

Прочит: Римляни 8:14-17   „Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца…“                                                                            (1 Йоан. 3:1)   Преди известно време в магазина за обувки, където пазарувахме с моя съпруг, видяхме едно...

Виж повече

Обикновени съдове

Прочит: Йоан 2:1-11   „… настойникът на угощението повика младоженеца и му каза: Всеки човек слага първо доброто вино и по-лошото – след като се понапият; а ти си задържал доброто вино досега.“                                                                                   (Йоан...

Виж повече

По сърце

1 Царе 16:1-12   „… понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.“                                                                               (1 Царе 16:7)   Години наред се опитвах да получа одобрение, като отделях специално внимание на външния си вид. Правех...

Виж повече

В началото на деня

Прочит: Псалм 57:1-11   „Събуди се, душо моя; събуди се, псалтире и арфо; сам аз ще се събудя на ранина.“                                                                                (Псалм 57:8)   Участниците в едно телевизионно шоу трябваше да отговорят на следния въпрос...

Виж повече

Целият път

Прочит: Йеремия 29:11-13   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум.“                                                                               (Притчи 3:5)   Преди много години, по време на един младежки лагер седях в  лодка насред реката и всичко...

Виж повече

С цялото си сърце

Прочит: Второзаконие 6:1-9   „Почитай Господа от имота си и от първото на целия доход.“                                                                                (Притчи 3:9)   Аз израснах в християнско семейство и се научих да давам десятък, както ни призовава Библията...

Виж повече

Син на утешение

Прочит: 1 Петр. 5:7-12   „Така Йосиф, наречен от апостолите Варнава (което значи „син на утешение“), левит, родом от Кипър, като имаше земя, продаде я, донесе парите и ги сложи пред краката на апостолите.“                                                                           ...

Виж повече

Бог е наша канара

Прочит: Псалм 18:1-4, 16   „Приклони към мен ухото Си; побързай да ме избавиш; бъди ми силна канара, укрепено здание, за да ме спасиш.“                                                                                    (Псалм 31:2)   Всяка седмица очаквам с нетърпение...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!