Пак тези кучета!

Прочит: Лука 11:5-10   „А Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.“                                                                                   (Лука 11:9)   Съседските кучета започнаха отново. Винаги когато собствениците...

Виж повече

Как гледаш?

Прочит: 1 Царе 16:1-13   „… Господ изпитва всички сърца и знае всички помисли на ума…“                                                                       (1 Летописи 28:9)   Отидох в магазина, за да си купя чиста газова бутилка за готварската ни печка. Продавачът ми...

Виж повече

От поколение в поколение

Прочит: Исая 43:18-21   „Господи, до века ще възпявам Твоите милости; с устата си ще известявам Твоята вярност от род в род.“                                                                                     (Псалм 89:1)   Всяко ново поколение носи добрите и лошите черти на...

Виж повече

Вечна опора

Прочит: Йов 9:8-10   „Той създава съзвездията – Мечката, Орион и Плеядите, и скритите пространства на юг.“                                                                                        (Йов 9:9)   Едно от любимите ми неща след вечеря е да изляза на разходка, когато...

Виж повече

Един различен поглед

Прочит: Исая 61:1-3   „Духът на Господа е на Мен, защото Ме е помазал да благовестявам… проглеждане на слепите…“                                                                                   (Лука 4:18)   През пролетта реших да гостувам на сестра си на крайбрежието на...

Виж повече

Още сега

Прочит: Йоан 5:19-24   „Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот.“                                                                                 (Йоан 5:24)...

Виж повече

Утеха

  Прочит: Марк 14:32-42   „Укор съкруши сърцето ми и съм много отпаднал; и чаках да ме пожали някой, но нямаше никой – и утешители, но не намерих.“                                                                             (Псалм 69:20)   Колко ли самотен се е чувствал Исус...

Виж повече

Фонтан от милост

Прочит: Лука 6:37-42   „… давайте и ще ви се дава; добра мярка – натъпкана, стръскана, препълнена, ще ви дават в пазвата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.“                                                                                     (Лука 6:38)...

Виж повече

Щедро сърце

Прочит: 1 Тимотей 6:17-19   „И каза: Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички; защото всички тези пуснаха в съкровищницата за Бога от излишъка си; а тази от немотията си пусна целия имот, който имаше.“...

Виж повече

От тъгата към радостта

Прочит: 2 Коринтяни 1:3-7   „А сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, Който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда, да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово.“                                                              ...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!