Важен урок

Прочит: Псалм 139:1-6   „Защото преди думата да е още на езика ми, ето, Господи, Ти я знаеш цялата.“                                                                            (Псалм 139:4)   Веднъж ме помолиха да посетя в болницата една възрастна жена, която беше изгубила...

Виж повече

Хлябът на живота

Прочит: Йоан 6:48-58   „Исус им отговори: Аз съм хлябът на живота.“                                                               (Йоан 6:35)   Много обичам да опитва непозната кухня и особено ми е приятно да вкусвам различни видове хляб. Някои хлебчета са плоски, други –...

Виж повече

Криеница

Прочит: Матей 25:31-40   „И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.“                                                                              (Йеремия 29:13)   Веднъж, когато дъщеря ми Джордан беше на четири години, отидохме на гости на...

Виж повече

Да следваме Бога

Прочит: Псалм 16:1-11   „Винаги слагам Господа пред себе си; понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя… Ще ми изявиш пътя на живота…“                                                                             (Псалм 16:8, 11)   Тръгнах на разходка с нашето ново кученце...

Виж повече

Когато сме тъжни

Прочит: Йоан 11:27-37   „Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са с разкаян дух.“                                                                               (Псалм 34:18)   Скоро откриха на моя зет дегенеративно мозъчно заболяване...

Виж повече

Кръст

Прочит: Второзаконие 6:4-9   „И повика народа заедно с учениците Си и им каза: Ако иска някой да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека Ме следва.“                                                                                  (Марк 8:34)...

Виж повече

Да помълчим

  Прочит: Псалм 31:19-24   „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог.“                                                  (Псалм 46:10)   Аз съм студентка, заемам отговорна позиция в университета, освен това работа на половин работен ден. Обичам Бога, но напоследък забелязвам, че...

Виж повече

На дървото

Прочит: Лука 19:1-10   „Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Закхей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти.“                                                                              (Лука 19:5)   Посещавала съм повече от 50 държави...

Виж повече

Стъпки към радостта

Прочит: 1 Йоан. 1:8-10   „Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние.“                                                                               ...

Виж повече

Квас

Прочит: Матей 13:10-17, 31-35   „Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато втаса цялото.“                                                                                (Матей 13:33)   Един млад човек...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!