Божие дете

Прочит: Йоан 13:1-13   „Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.“                                                                             (Марк 10:45)   Когато със семейството ми се преместихме, ми беше трудно...

Виж повече

Целителни молитви

Прочит: Яков 5:13-16   „И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят.“                                                                       (Яков 5:15)   Години наред работих като медицинска сестра в...

Виж повече

Бъди верен

Прочит: Матей 25:14-30   „Господарят му каза: Хубаво, добър и верен слуга! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си.“                                                                         (Матей 25:23)   Когато бях малка, мама ме...

Виж повече

Към вечния живот

Прочит: Йоан 14:1-10   „ Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.“                                                                              (Йоан 14:6)   Една вечер бързах за среща и реших да си повикам такси. По телефона...

Виж повече

Нима не Те е грижа?!

Прочит: Марк 4:35-41   „Блажен онзи човек, който устоява на изкушение; защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.“                                                                                (Яков 1:12)   По време...

Виж повече

Не виждам!

Прочит: 4 Царе 5:1-19   „А Нееман се разгневи и си отиде, като казваше: Ето, аз мислех, че той непременно ще излезе при мен, ще застане и ще призове името на своя Бог, ще положи ръката си върху мястото и така ще изцери прокажения.“...

Виж повече

Да обичаме враговете си

Прочит: 1 Петрово 3:8-13   „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“                                                                             (Йоан 13:35)   Преди няколко години излежах седеммесечна присъда за шофиране в нетрезво...

Виж повече

Търси светлината

Прочит: Йоан 1:1-14   „Ако кажа: Поне тъмнината ще ме покрие и светлината около мен ще стане на нощ, то и самата тъмнина не скрива нищо от Теб, а нощта свети като ден: за Теб тъмнината и светлината са безразлични.“                                                              ...

Виж повече

Помощ

Прочит: Матей 11:28-30   „Елате при Мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“                                                                                (Матей 11:28)   Както много други хора на моята възраст, аз се грижа за своите родители. След...

Виж повече

Дерзай!

Прочит: Марк 6:45-52   „… всички Го видяха и се смутиха. И веднага Той им проговори: Дерзайте! Аз съм, не бойте се!“                                                                                    (Марк 6:50)   В днешния прочит се разказва за учениците, които трябваше да...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!