Каквото посееш

Прочит: Йоан 13:34-35   „… понеже каквото посее човек, това и ще пожъне.“ (Галатяни 6:7)   Да се запознаеш със своите съседи, може да бъде голямо приключение. На отсрещната страна на нашата улица живее 91-годишна жена, която е вдовица и е почти напълно сляпа. Когато за пръв...

Виж повече

Радостта от Божието присъствие

Прочит: Псалм 16:5-11   „Ще ми изявиш пътя на живота; пред Твоето присъствие има пълнота от радост…“ (Псалм 16:11)   Днешните технологии са благословение за хората, които имат внуци надалеч. Ние с мъжа ми сме много щастливи от възможността да общуваме с малките си внучета...

Виж повече

Божие обиталище

Прочит: 1 Коринтяни 6:19-20   „… но това ти пиша… за да знаеш как трябва да се държат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и опора на истината.“ (1 Тим. 3:14-15)   Днешният текст ми напомня за времето, когато служех в армията и ме пуснаха в тридневен отпуск...

Виж повече

„Обичам те“

Прочит: Римляни 5:6-9   „Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца…“ (1 Йоан. 3:1)   Баща ми, който беше доста експресивен човек, работеше за една международна организация и нейния пенсионен фонд. Докато растях, той не беше от родителите, които показват своите...

Виж повече

Добри новини

Прочит: Римляни 15:1-6   „А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христос Исус.“ (Римляни 15:5)   Почти всички новини в днешните медии бяха депресиращи – природни бедствия, разводи, престъпления, военни конфликти по света. Но наскоро...

Виж повече

Вълни на мир

Прочит: Исая 43:1-7   „Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Теб уповава.“ (Исая 26:3)   Животът ми доста се беше усложнил. С огромни усилия се справях с нова работа и три деца, а трябваше да се грижа и за болен родител и брат, който също се нуждаеше от моята...

Виж повече

Вашето обаждане е важно

Прочит: Филипяни 4:4-8   „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.“ (Филипяни 4:6)   „Вашето обаждане е много важно за нас“. Когато чуя това, си мисля: „Ако беше толкова важно, някой щеше да вдигне...

Виж повече

На чия страна?

Прочит: Исус Навин 5:13-15   „… Исус пристъпи към него и му каза: Наш ли си, или от неприятелите ни? А човекът отговори: Не; но за военачалник на Господнето войнство сега дойдох аз…“ (Исус Навин 5:13-14)   Новобранците си почиваха и разговаряха оживено. Изведнъж влезе...

Виж повече

Общи корени

Прочит: Деяния 2:42-47   „… и нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела.“ (Евреи 10:24)   В един юнски ден със съпруга ми решихме да се разходим до стара къща с историческа стойност. Към нея водеше път, от двете страни на който растяха...

Виж повече

Нов живот

Прочит: Йоан 3:1-8   „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание…“ (2 Коринтяни 5:17)   Кленът близо до входната ни врата беше умрял и сега периодично от него падаха сухи клони. Решихме да го отсечем. Клоните се разтрошаваха веднага щом докоснеха тротоара. Един съсед...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!