Събота

Прочит: Псалм 91:1-16   „Понеже той е положил в Мен любовта си, казва Господ, затова ще го избавя; ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми.“                                                                         (Псалм 91:14)   Баща ми ни изостави, когато бях...

Виж повече

Въпреки ограниченията

Прочит: Изход 3:1-10, 4:10-16   „А Моисей каза на Господа: Моля Ти се, Господи, аз не съм бил красноречив нито в миналото, нито откакто си почнал да говориш на слугата Си, а съм бавен в своя език и реч. Но Господ му отговори… иди; и Аз ще бъда с устата ти и ще те науча

Виж повече

Бог е с нас

Прочит: Римляни 5:1-5   „… и Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена.“                                                                       (2 Коринтяни 12:9)   Лесно е да вярваш в Бога, когато всичко е наред, но появи ли се...

Виж повече

Слово

Прочит: Яков 2:1-9   „Слушайте, възлюбени мои братя: Не избра ли Бог онези, които са сиромаси в светските неща, но богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тези, които Го обичат?“                                                                              ...

Виж повече

Насъщният хляб

Прочит: Матей 6:7-15   „… понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин; голяма е Твоята вярност.“                                                      (Плачът на Йеремия 3:22-23)   В стресови моменти е нормално да се тревожим, макар че това не е добре за нас...

Виж повече

Притча със сладки

Прочит: 1 Коринтяни 12:14-27   „Защото както тялото е едно, а има много части и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос.“                                                                          (1 Коринтяни 12:12)   „Бабо, какво е това?“...

Виж повече

Хора като мен

Прочит: Лука 22:14-20   „И като взе чаша, благодари на Бога и каза: Вземете това и го разделете помежду си.“                                                                                  (Лука 22:17)   Бях на петнадесет години. Както обикновено, седях до татко в църквата...

Виж повече

Живот в търсене

Прочит: Римляни 8:26-30   „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“                                                                   (Матей 6:33)   Доста често ми се случва да не мога да намеря ключовете си за колата. Макар че...

Виж повече

Да извършим, каквото можем

Прочит: Марк 14:3-9   „Тя извърши това, което можеше…“                                                      (Марк 14:8)   Днешният прочит ни разказва за една жена, която изля много скъпо миро върху главата на Исус. Някои от свидетелите на тази случка осъдиха жената за...

Виж повече

Наставници

Прочит: 1 Солунци 2:7-12   „Желязо остри желязо; така и човек наостря лицето си срещу приятеля си.“                                                                         (Притчи 27:17)   Бог ме срещна с моя добър приятел Дълин в годината, в която почина баща ми – 1993...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!