Божието слово

Прочит: Второзаконие 6:6-9   „Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден се поучавам в него.“                                                                             (Псалм 119:97)   Преди няколко години някой ми подари Библия, купена от друг град. Много я харесах, защото беше...

Виж повече

Първи адвент

Прочит: Исая 52:1-10   „Вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта иде радост.“                                                                                             (Псалм 30:5)   Сърце не ми дава да кажа „Весела Коледа“, като зная, че тази година моята...

Виж повече

Важните неща

Прочит: Матей 9:1-8   „Дерзай, синко; прощават ти се греховете.“                                                          (Матей 9:2)   Като всяко дете, и аз някога се опитвах да живея по собствени правила, а не според тези на възрастните. Какво пък толкова, ако си хапна...

Виж повече

Споделяй

Прочит: Йоан 21:15-17   „А като закусиха, Исус каза на Симон Петър: Симоне Йонов, обичаш ли Ме повече, отколкото Ме обичат тези? Каза Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му каза: Паси агънцата Ми.“                                    ...

Виж повече

По благодат

Прочит: Ефесяни 2:1-10   „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой.“                                                                              (Ефесяни 2:8-9)   Като окръжен прокурор често...

Виж повече

Сърдит ли си?

Прочит: Колосяни 1:9-14   „За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“                                                                  (1 Солунци 5:18)   С годините съм разбрала, че да си правя списък с нещата, за които съм благодарна, ми...

Виж повече

Там, където си

Прочит: 1 Петрово 2:9-12   „Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.“...

Виж повече

Снежни ангели

Прочит: Римляни 5:1-5   „Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва – постоянни.“                                                                   (Римляни 12:12)   Като дете живеех в Мичигън и винаги с голяма радост посрещах снега през зимата. Когато...

Виж повече

Господ гледа на сърце

Прочит: 1 Царе 16:1-13   „Но Господ каза на Самуил: Не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил. Защото не гледам, както гледа човек; понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.“                                                               ...

Виж повече

Силата на навика

Прочит: Римляни 12:9-15   „Затова ние сме длъжни да внимаваме повече в това, което сме чули, да не би да го изгубим някога.“                                                                             (Евреи 2:1)   Търсенето на нашия първи дом продължи няколко месеца. Със...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!