Мисия всеки ден

Прочит: Йоан 15:12-17   „Това е Моята заповед: Да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих.“                                                                                (Йоан 15:12)   През последната година здравето на майка ми се влоши и прекарахме доста време в болници и...

Виж повече

Да помним

Прочит: Изход 12:14-19   „И взе хляб и като благодари на Бога, разчупи го, даде им и каза: Това е Моето тяло, което се дава за вас; това правете за Мое възпоменание.“                                                                                 (Лука 22:19)   Преди много години...

Виж повече

Много плод

Прочит: Галатяни 5:17-26   „В бъдещите поколения Яков ще се вкорени, Израил ще напъпи и цъфне, и те ще напълнят лицето на света с плод.“                                                                                       (Исая 27:6)   Когато настъпи пролетта, усещам аромата на...

Виж повече

Нищо не може да ни отлъчи

Прочит: Псалм 34:18   „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.“...

Виж повече

Служи и вярвай

Прочит: Матей 6:25-34   „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“                                                                          (Матей 6:33)   Много хора от нашия църковен окръг нямат работа. Те не могат да издържат семействата си...

Виж повече

Праведност

Прочит: Евреи 10:16-22   „А сега и независимо от закона се яви Божията правда… чрез вяра в Исус Христос, за всички и на всички, които вярват…“                                                                       (Римляни 3:21-22)   Понеже рядко приготвям вкъщи сладкиши, нямам...

Виж повече

Радвай се на живота

Радвай се на живота   Прочит: Исая 12:1-6   „Славословете Господа, прогласете името Му…“                                                                      (Исая 12:4)   В продължение на дванадесет години с Шерал имахме малък мотел в Айова, където отсядаха интересни гости. Един от...

Виж повече

В пустинята

Прочит: Филипяни 4:10-14   „Защото, ако и да не цъфти смокинята, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети и нивите да не дадат храна, стадото да се премахне от оградата и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа…“...

Виж повече

Чудовища

Прочит: Съдии 6:12-24   „А Господ му отговори: Мир на теб, не бой се; няма да умреш.“                                                                                (Съдии 6:23)   Като малка бях много страхлива. Особено се страхувах, когато мама ме пращаше до мазата за нещо. Бях...

Виж повече

Поддържаща роля

Прочит: Псалм 8:1-9   „Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам: Какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш?“                                                                            (Псалм 8:3-4)...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!