Бог освежава душата ми

Прочит: Псалм 23:1-6   „… при тихи води ме завежда. Освежава душата ми…“                                                                      (Псалм 23:2-3)   Много пъти цар Давид – авторът на Псалм 23 – имаше нужда от духовно възстановяване. Когато Саул го преследваше, за да го убие...

Виж повече

Посланието на кръста

Прочит: 1 Коринтяни 1:18-25   „Защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.“                                                                     (1 Коринтяни 1:18)   Обичам кръстовете. Нося кръстче на шията си винаги. Вкъщи...

Виж повече

Не забравяй да поискаш

Прочит: Марк 11:20-25   „Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя.“                                                                 (Йоан 14:14)   Аз заеквам от дете. В началното училище мразех да чета на глас пред съучениците си. Роднините ми губеха търпение, когато...

Виж повече

Всеки понеделник

Прочит: Матей 14:22-33   „И Исус веднага протегна ръка, хвана го и му каза: Маловерецо, защо се усъмни?“                                                                                  (Матей 14:31)   Петър се усъмни и затова започна да потъва, но с вяра той направи няколко...

Виж повече

Четвърта неделя от Великия пост

Прочит: Ефесяни 5:8-14   „Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него.“                                                                             (1 Солунци 4:14)   Като малък не ходех на църква, затова празника...

Виж повече

Готови за живот

Прочит: Йоан 12:23-33   „Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мен; Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават.“                                                                             (Псалм 23:4)   Моята майка почина на...

Виж повече

Път в пустинята

Прочит: Изход 14:21-25   „Ще направя път в пустинята и реки – в безводната земя.“                                                                              (Исая 43:19)   С жена ми пътувахме през една отдалечена от града местност, когато прашният път навлезе в планински...

Виж повече

Да изцеляваш

Прочит: Римляни 15:1-7   „Затова приемайте се един друг, както и Христос ни прие за Божията слава.“                                                                             (Римляни 15:7)   Телефонът звънна в два часа през нощта. „Обаждаме се от полицейския участък...

Виж повече

Да срещнеш Бога

Прочит: Йоан 14:5-14   „Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за Мен.“                                                                                       (Йоан 5:39)   Една сутрин, докато си пиех кафено, съвсем...

Виж повече

А може ли да попитам вас?

Прочит: 1 Йоан. 1:1-5   „… това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.“                                                                               (1 Йоан. 1:3)  ...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!