По какво те познават?

Прочит: Тит 3:3-8   „Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове… и така, по плодовете им ще ги познаете.“                                                                             (Матей 7:18, 20)   Спомням си един случай, когато бях момче...

Виж повече

Спри, погледни, послушай

Прочит: Псалм 46:1-11   „И Господ дойде и застана, и извика както преди това: Самуиле! Самуиле! Тогава Самуил отговори: Говори, защото слугата Ти слуша.“                                                                          (1 Царе 3:10)   Животът ми е доста напрегнат...

Виж повече

Кръщение

Прочит: 1 Петр. 3:18-22   „Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен…“                                                                                  (Марк 16:16)   Преди години със съпруга ми посещавахме малка църква в Калифорния. В нея с венчахме. В една проповед пасторът...

Виж повече

Истинско съкровище

Прочит: Еклисиаст 2:1-11   „Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат; защото където е съкровището...

Виж повече

Копнеж по Бога

Прочит: Изход 33:12-23   „А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят.“                                                                                 (Евреи 11:6)  ...

Виж повече

Велик Бог

Прочит: Псалм 27:1-6   „Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?“                                                              (Римляни 8:31)   Аз работя като преподавател. Докато се подготвяше за изпити за завършване на началното си образование, една от най-малките ми...

Виж повече

Промяна

  Прочит: Исая 42:5-10   „… впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус.“                                                                              (Филипяни 3:14)   Когато музикалната ни група започна да репетира новата песен...

Виж повече

Небесният отец

Прочит: Марк 1:9-13   „Защото Господ има благоволение към народа Си…“                                                                       (Псалм 149:4)   Дори когато страдаше от алкохолната си зависимост, татко ми показваше, че ме обича и се гордее с мен. За жалост, някои...

Виж повече

Животът е в кръвта

Прочит: Йезекиил 36:25-27   „А сега в Христос Исус вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос.“                                                                                (Ефесяни 2:13)   Преди няколко години работех като медицинска...

Виж повече

Да помним

Прочит: Евреи 11:1-39   „Ще спомена делата Господни; защото ще си спомня чудесата, извършени от Теб в древността.“                                                                                (Псалм 77:11)   Когато бях малка, живеехме с баба и дядо и с чичо ми. Той много...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!