Бог обича всички

Прочит: Йоан 13:34-35   „Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, то и ние сме длъжни да се обичаме един друг.“                                                                            (1 Йоан. 4:11)   Спомням си как на един скаутски лагер едно момче искаше да се прибере...

Виж повече

Стъкълца

Прочит: Ефесяни 4:14-16   „А всички ние, с открито лице като в огледало, като гледаме Господнята слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Господния Дух.“                                                                   (2 Коринтяни 3:18)   На...

Виж повече

Ами ако…?

Прочит: Лука 12:25-30   „… Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.“                                                                                    (Лука 9:23)   Много често се измъчвам с въпроси от типа...

Виж повече

Никога сами

Прочит: Исая 49:14-15   „… Бог е казал: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя.“                                                                               (Евреи 13:5)   Имам много добра приятелка, на която винаги мога да разчитам за съвет, но тъй като ни...

Виж повече

Изпитания

Прочит: Римляни 8:35-39   „Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък.“...

Виж повече

Божията утеха

Прочит: 2 Летописи 15:1-7   „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.“                                                                              (Филипяни 4:6)   Един проблем в работата ме измъчваше в...

Виж повече

Изцеление

Прочит: Псалм 6:1-5   „… Аз съм Господ, Който те изцелявам.“                                                                            (Изход 15:26)   Съвсем скоро ще се пенсионирам след 43 години трудов стаж. Преди два месеца започнах да изпитвам здравословни проблеми...

Виж повече

По Божи образ

Прочит: Битие 1:26-31   „Духът Божий ме е създал и диханието на Всемогъщия ме оживотворява.“                                                                                    (Йов 33:4)   Преди няколко години със съпруга ми разглеждахме един антикварен магазин. Там видяхме...

Виж повече

Променени от Духа

Прочит: Деяния 9:26-28   „… Невъзможното за човеците е възможно за Бога.“                                                                      (Лука 18:27)   След като приключих със своето лечение преди шест години, започнах да помагам доброволно в кухнята на един местен...

Виж повече

Тревоги

Прочит: Лука 8:4-15   „Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите… а се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; във всичко, което...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!