Сърдит ли си?

Прочит: Колосяни 1:9-14   „За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“                                                                  (1 Солунци 5:18)   С годините съм разбрала, че да си правя списък с нещата, за които съм благодарна, ми...

Виж повече

Там, където си

Прочит: 1 Петрово 2:9-12   „Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.“...

Виж повече

Снежни ангели

Прочит: Римляни 5:1-5   „Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва – постоянни.“                                                                   (Римляни 12:12)   Като дете живеех в Мичигън и винаги с голяма радост посрещах снега през зимата. Когато...

Виж повече

Господ гледа на сърце

Прочит: 1 Царе 16:1-13   „Но Господ каза на Самуил: Не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил. Защото не гледам, както гледа човек; понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.“                                                               ...

Виж повече

Силата на навика

Прочит: Римляни 12:9-15   „Затова ние сме длъжни да внимаваме повече в това, което сме чули, да не би да го изгубим някога.“                                                                             (Евреи 2:1)   Търсенето на нашия първи дом продължи няколко месеца. Със...

Виж повече

Ценен подарък

Прочит: Йоан 6:48-58   „Аз съм хлябът на живота… Този е хлябът, който слезе от небето; онзи, който се храни с този хляб, ще живее до века…“                                                                              (Йоан 6:48, 58)   Преди известно време закарах колата на...

Виж повече

Моето място

Прочит: Матей 1:1-17   „А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.“                                                                      (Матей 19:26)   Ето ги всички, повече от 40 човека: някои високи, други ниски, някои евреи...

Виж повече

Писмо на любов

Прочит: 2 Тимотей 3:10-17   „… от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус.“                                                                   (2 Тимотей 3:15)   Една моя скъпа приятелка носи в сърцето си...

Виж повече

Сега е мой ред

Прочит: Колосяни 3:12-14   „Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.“                                                                                   (Матей 5:7)   Преди години работех в един малък офис, където няколко служители често се налагаше да...

Виж повече

Няма излишни части

Прочит: Изход 31:1-11   „Виж, Аз повиках на име Веселеил… и го изпълних с Божия Дух, с мъдрост, със способност, със знание и с всякакво изкуство.“                                                                           (Изход 31:2-3)   Случвало ли ви се е да сглобявате нещо...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!