Както майката утешава

Прочит: Псалм 131:1-3   „Както някой, когото майка му утешава, така Аз ще ви утеша.“                                                                           (Исая 66:13)   „Мамо!“ – среднощният вик на дъщеря ми ме изтръгва от спокойствието на съня. Тя отново е будна от треската...

Виж повече

Божията любов е неизменна

Прочит: Плачът на Йеремия 3:22-26   „… по милост Господня ние не бяхме довършени, понеже не чезнат щедростите Му.“                                                       (Плачът на Йеремия 3:22)   В деня, когато съпругът ми ме изостави, се чувствах наранена и безпомощна. Той беше в...

Виж повече

Чудно направени

Прочит: Ефесяни 4:11-16   „… да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос, от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.“...

Виж повече

Той остава верен

Прочит: 2 Тимотей 2:8-13   „… ако сме неверни, Той остава верен; защото не може да се отрече от Себе Си.“                                                                            (2 Тимотей 2:13)   Докато гледах Сара, не можех да повярвам, че е същата жена, която познавах преди. Сега...

Виж повече

Молитвите на Павел и Харолд

Прочит: Колосяни 1:9-14   „Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение.“                                                                (Колосяни 4:2)   Харолд беше част от нашата малка група в църквата. Той обичаше Бога и служеше с голямо желание. Беше възрастен и мъдър...

Виж повече

Да даваш и да получаваш

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-15   „… Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“                                                                 (2 Коринтяни 9:7)   Преди няколко години в навечерието на Възкресение Христово с брат ми заведохме младежите от нашата църква на посещение на...

Виж повече

Добри плодове

Прочит: Йоан 15:1-8   „Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и сега, и до вечния ден.“                                                                           (2 Петрово 3:18)   Като начинаещ градинар, много се радвах на...

Виж повече

Млъкнете!

Прочит: Псалм 46:1-11   „Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.“                                                                                     (Псалм 91:1)   Работя в малка селска болница, където чувам и виждам много неща. Повечето от...

Виж повече

Герои на вярата

Прочит: Йоан 1:35-42   „Единият от двамата, които чуха от Йоан за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър.“                                                                                (Йоан 1:40)   Прочетох една книга, посветена на живота на дванадесетте апостоли...

Виж повече

Детска вяра

Прочит: Марк 10:13-16   „Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него.“                                                                                     (Марк 10:15)   Когато беше на четири години, дъщеря ми дотича при мен със...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!