Благословени всеки ден

Прочит: Колосяни 3:15-17   „Ще благославям Господа, Който ме е вразумил; също и през нощта ме учи сърцето ми. Винаги слагам Господа пред себе си; понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя.“                                                                             (Псалм 16:7-8)...

Виж повече

Планове

Прочит: Лука 12:13-21   „И каза: Ето какво ще направя – ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичкото си зърно и благата си. И ще кажа на душата си: Душо, имаш много блага, натрупани за много години; успокой се, яж, пий и се весели.“...

Виж повече

Бог ни познава и обича

Прочит: Йоан 10:1-5   „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.“...

Виж повече

Към целта

Прочит: Филипяни 3:12-16   „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“                                                                                    (Исая 40:31)   Един следобяд...

Виж повече

Чисти от греха

Прочит: Колосяни 2:9-15   „Затова, покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви…“                                                                              (Деяния 3:19)   Обидни думи – големи и ужасни – бяха надраскани на стената на една сграда. Дойде човек с кофа боя и...

Виж повече

По-ясно виждане

Прочит: Деяния 2:1-4, 14-21   „А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идващите неща.“                                                                                (Йоан...

Виж повече

Докъдето можеш да видиш

  „Тогава Исус отново им говори: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“                                                                                  (Йоан 8:12)   Преди много години моята баба си направила пътешествие...

Виж повече

Смелост да признаеш

Прочит: 1 Йоан. 1:5-10   „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.“                                                                               (1 Йоан. 1:9)   Аз изпитвам голям страх от това да не сбъркам в нещо...

Виж повече

Помощта идва

Прочит: Псалм 46:1-11   „Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти.“                                                                                (Псалм 46:1)   Живеем на едно високо място в Тенеси, откъдето имаме страхотна панорамна гледка към Смоуки Маунтинс...

Виж повече

Веднъж годишно?

Прочит: Марк 16:1-8   „И обзети от страх, те наведоха лица към земята, а мъжете им казаха: Защо търсите Живия между мъртвите?“                                                                                  (Лука 24:5)   В неделя сутрин не бих правил друго, освен да отида на църква...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!