Радостта на Възкресението

Прочит: Йоан 20:1-18   „В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта, докато още беше тъмно, и видя, че камъкът е отвален от гроба.“                                                                             (Йоан 20:1)   Когато бях малка, родителите ми криеха...

Виж повече

Това не е краят

Прочит: Лука 24:1-8   „А жените, които бяха дошли с Него от Галилея… като се върнаха, приготвиха аромати и миро; и в съботата си почиваха според заповедта в Моисеевия закон.“                                                                          (Лука 23:55-56)   Исус беше разпънат...

Виж повече

Бог толкова възлюби света

Прочит: Марк 15:16-37   „И взе хляб и като благодари на Бога, разчупи го, даде им и каза: Това е Моето тяло, което се дава за вас; това правете за Мое възпоменание.“                                                                                 (Лука 22:19)   Аз уча в християнски...

Виж повече

Краката на благовестителя

Прочит: Йоан 13:1-17   „Колко са прекрасни краката на тези, които благовестват доброто!“                                                                           (Римляни 10:15)   Още от младежките си години участвам във всяко богослужение за Велики четвъртък в нашата църква, на което...

Виж повече

В стъпките на Исус

Прочит: Матей 26:36-46   „Тогава им каза: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете заедно с Мен.“                                                                            (Матей 26:38)   В желанието си да съм колкото може по-близо до Исус по време на Великия пост реших...

Виж повече

Твърда увереност

Прочит: Лука 12:27-31   „Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Теб уповава.“                                                                                (Исая 26:3)   „С нетърпение чакам да видя какво Бог е приготвил за мен“ – тези думи чух от една колежка, която щяха...

Виж повече

Помощ в нашата слабост

Прочит: 2 Коринтяни 12:5-10   „Издигам очите си към хълмовете. Откъде иде помощта ми?“                                                                                 (Псалм 121:1)   Когато видях обявлението пред църквата, разбрах, че приветствието, което бях подготвила, не отговаря на...

Виж повече

Песента на камъните

Прочит: Лука 19:35-40   „И Той отговори: Казвам ви, че ако тези млъкнат, то камъните ще извикат.“                                                                                  (Лука 19:40)   Беше денят, който наричаме „Цветница“, и Исус влезе в Йерусалим, за да извърви пътя към...

Виж повече

Когато Бог призовава

Прочит: Исус Навин 1:1-9   „Бъди силен и смел…“                                                                        (Исус Навин 1:6)   Бях много млад, когато постъпих в християнски колеж, където трябваше да се подготвя за свещенослужител. Чувствах се неспособен да се справя с...

Виж повече

Упражнявай се

Прочит: Псалм 119:89-94   „При все това те Ме търсят всеки ден и желаят да учат пътищата ми…“                                                                                (Исая 58:2)   Спомням си първия урок по пиано на Меган. Тя беше разочарована, че не може да седне и веднага да...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!