Товар

Прочит: 2 Солунци 1:1-8   „… на вас, оскърбените, да даде утеха, както и на нас…“                                                                      (2 Солунци 1:7)   Туристическата щека е най-добрият приятел на алпиниста. Когато се катеря по неравен и стръмен терен, където...

Виж повече

Служение в кухнята

Прочит: 3 Царе 17:8-16   „Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас.“                                                                            (Йоан 13:15)   За мен готвенето никога не е било лесно. Нямам талант в приготвянето на хубави ястия. С...

Виж повече

Добрият пастир

Прочит: Йоан 10:7-14   „Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога…“                                                                      (1 Петрово 3:18)   Преди няколко години със съпругата ми отидохме на почивка в...

Виж повече

Помирение

Прочит: Ефесяни 4:30-5:1   „… бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас.“                                                                                (Ефесяни 4:32)   Със съквартирантката ми в колежа...

Виж повече

Когато Бог взема

Прочит: Йов 1:13-22   „И каза: Гол излязох от утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ взе; да бъде благословено Господнето име.“                                                                                    (Йов 1:21)   Като погледнем Йов –...

Виж повече

На дело

Прочит: Йезекиил 33:30-33   „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“                                                                                (Яков 1:22)   В този забързан свят дори когато четенето на Словото е приоритет за нас, често...

Виж повече

Отворена врата

Прочит: 1 Йоан. 5:1-12   „И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син. Който има Сина, има този живот; който няма Божия Син, няма този живот.“                                                                   (1 Йоан. 5:11-12)   Със...

Виж повече

Къде можем да отидем?

Прочит: Псалм 139:1-12   „Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побегна?“                                                                                    (Псалм 139:7)   В Хималаите, обграден от Непал, Тибет и Китай, се намира най-високият връх в света...

Виж повече

Жива вода

Прочит: Йоан 4:1-15, 25-29   „… а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века…“                                                                                    (Йоан 4:14)   Една съботна вечер тръгнах към близката пекарна с надеждата, че парче вкусен...

Виж повече

Бог е верен

Прочит: Битие 12:1-7   „Тогава Господ каза на Аврам: Излез от отечеството си, от рода си и от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа.“                                                                        (Битие 12:1)   Сутринта се събудих с настроение. Замислих...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!