Велик дар за всички

Прочит: Римляни 10:10-17   „И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: „Колко са прекрасни краката на тези, които благовестват доброто!“ Но не всички послушаха благовестието…“                                                                       (Римляни 10:15-16)  ...

Виж повече

Мисия всеки ден

Прочит: Йоан 15:12-17   „Това е Моята заповед: Да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих.“                                                                                (Йоан 15:12)   През последната година здравето на майка ми се влоши и прекарахме доста време в болници и...

Виж повече

Да помним

Прочит: Изход 12:14-19   „И взе хляб и като благодари на Бога, разчупи го, даде им и каза: Това е Моето тяло, което се дава за вас; това правете за Мое възпоменание.“                                                                                 (Лука 22:19)   Преди много години...

Виж повече

Много плод

Прочит: Галатяни 5:17-26   „В бъдещите поколения Яков ще се вкорени, Израил ще напъпи и цъфне, и те ще напълнят лицето на света с плод.“                                                                                       (Исая 27:6)   Когато настъпи пролетта, усещам аромата на...

Виж повече

Нищо не може да ни отлъчи

Прочит: Псалм 34:18   „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.“...

Виж повече

Служи и вярвай

Прочит: Матей 6:25-34   „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“                                                                          (Матей 6:33)   Много хора от нашия църковен окръг нямат работа. Те не могат да издържат семействата си...

Виж повече

Праведност

Прочит: Евреи 10:16-22   „А сега и независимо от закона се яви Божията правда… чрез вяра в Исус Христос, за всички и на всички, които вярват…“                                                                       (Римляни 3:21-22)   Понеже рядко приготвям вкъщи сладкиши, нямам...

Виж повече

Радвай се на живота

Радвай се на живота   Прочит: Исая 12:1-6   „Славословете Господа, прогласете името Му…“                                                                      (Исая 12:4)   В продължение на дванадесет години с Шерал имахме малък мотел в Айова, където отсядаха интересни гости. Един от...

Виж повече

В пустинята

Прочит: Филипяни 4:10-14   „Защото, ако и да не цъфти смокинята, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети и нивите да не дадат храна, стадото да се премахне от оградата и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа…“...

Виж повече

Чудовища

Прочит: Съдии 6:12-24   „А Господ му отговори: Мир на теб, не бой се; няма да умреш.“                                                                                (Съдии 6:23)   Като малка бях много страхлива. Особено се страхувах, когато мама ме пращаше до мазата за нещо. Бях...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!