Фокусирай се

Прочит: Яков 1:19-25   „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“                                                                                 (Матей 6:33)   Като бях малка, не можех да се науча да танцувам добре, защото...

Виж повече

Възкресение Христово

Прочит: Йоан 11:17-26   „Исус ѝ каза: Аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мен, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в Мен, няма да умре вовеки.“                                                                          (Йоан 11:25-26)   Когато Исус...

Виж повече

Следващият ден

Прочит: Лука 23:26-56   „… а мъжете им казаха: Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тук, но възкръсна…“                                                                                (Лука 24:5-6)   Този петък беше лош ден. Още от ранния следобед стана тъмно – идваше...

Виж повече

Разпети петък

Прочит: Йоан 16:20-27   „… като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол.“                                                                     ...

Виж повече

„Вземи престилката“

Прочит: Йоан 13:1-17   „И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката.“                                                                                   (Йоан 13:14)   Съвсем скоро осъзнах, че това, което ме поддържа...

Виж повече

Това променя всичко

Прочит: Йоан 14:15-21, 27   „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“                                                                                  (Йоан 3:16)   Откриха ми рядък...

Виж повече

Реконструкция

Прочит: Галатяни 5:22-25   „Но сега, Господи, Ти си наш Отец; ние сме глината, а Ти – грънчарят ни; и всички сме дело на Твоята ръка.“                                                                                      (Исая 64:8)   Снаха ми минала покрай стари къщи, които...

Виж повече

Не виждаш ли, че не си колибри?

Прочит: Псалм 139:13-16; Римляни 12:3-8   „Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са Твоите дела и душата ми добре знае това.“                                                                              (Псалм 139:14)   Една красива сипка отчаяно се опитваше...

Виж повече

Цветница

Прочит: Йоан 13:36-14:6   „Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът…“                                                                          (Йоан 14:6)   Веднъж помолих един младеж да ме упъти в непознат за мен град. Вместо да ми обясни как да стигна до мястото...

Виж повече

Исус идва!

Прочит: Матей 21:1-11   „Ще възвестявам името Ти на братята си; сред събранието ще Те хваля.“                                                                                (Псалм 22:22)   В деня на Цветница през 1997 година аз стоях на църковния амвон и държах в треперещите...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!