Малки неща

Прочит: Римляни 14:19-21   „Но внимавайте да не би по някакъв начин тази ваша свобода да стане спънка за слабите.“                                                                  (1 Коринтяни 8:9)   Преди няколко години си купих голям нов телевизор и реших, че ако използвам по-скъп...

Виж повече

В затруднение

Прочит: Яков 2:14-17   „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“                                                                      (Филипяни 4:19)   Седяхме на масата с Мери и още две жени от църквата. От известно време се събирахме, за...

Виж повече

Ходиш ли смирено със своя Бог?

Прочит: Михей 6:6-8   „Той ти е показал, човече, какво е доброто; и какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?“                                                                                 (Михей 6:8)   Пророк Михей ясно...

Виж повече

Искрена молитва

Прочит: Лука 18:9-14   „Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“                                                                                (Яков 5:16)   Преди да се пенсионирам, служех като пастор в една мисия, която беше разположена в центъра на голям град, близо до...

Виж повече

Радостта от първия полет

Прочит: Ефесяни 4:1-8   „Има едно тяло и един Дух… един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.“                                                                         (Ефесяни 4:4-6)   Всяка година със съпруга ми наблюдаваме гнездящите в нашия двор...

Виж повече

Когато нямаш думи

Прочит: Псалм 145:1-7   „От сърцето ми извира блага дума. Аз разказвам делата си на Царя; езикът ми е перо на бързописец.“                                                                                (Псалм 45:1)   За писателя няма нищо по-обезсърчаващо от празния лист. Когато отворя...

Виж повече

Велик дар за всички

Прочит: Римляни 10:10-17   „И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: „Колко са прекрасни краката на тези, които благовестват доброто!“ Но не всички послушаха благовестието…“                                                                       (Римляни 10:15-16)  ...

Виж повече

Мисия всеки ден

Прочит: Йоан 15:12-17   „Това е Моята заповед: Да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих.“                                                                                (Йоан 15:12)   През последната година здравето на майка ми се влоши и прекарахме доста време в болници и...

Виж повече

Да помним

Прочит: Изход 12:14-19   „И взе хляб и като благодари на Бога, разчупи го, даде им и каза: Това е Моето тяло, което се дава за вас; това правете за Мое възпоменание.“                                                                                 (Лука 22:19)   Преди много години...

Виж повече

Много плод

Прочит: Галатяни 5:17-26   „В бъдещите поколения Яков ще се вкорени, Израил ще напъпи и цъфне, и те ще напълнят лицето на света с плод.“                                                                                       (Исая 27:6)   Когато настъпи пролетта, усещам аромата на...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!