Вяра в Бога

Прочит: Матей 6:25-34   „Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчна е на всеки ден неговата злоба.“ (Матей 6:34)   Няма да забравя как алцхаймерът промени баща ми пред очите ми. Той беше моят герой – баща, приятел, лидер...

Виж повече

Обаждане, което ме промени

Прочит: 2 Коринтяни 1:3-7   „Затова, насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг, както и правите.“ (1 Солунци 5:11)   Беше поредният самотен ден, докато не звънна телефонът. Не познавах жената, но тя ми обясни, че е от църквата и е разбрала за моето заболяване...

Виж повече

Милост и прошка

Прочит: Ефесяни 4:1-13   „Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен…“ (Псалм 51:10)   Наскоро поканих бивш колега на обяд. Не се бяхме виждали от години, но исках да му се извиня за един инцидент, който се беше случил в офиса. Според мен той имаше...

Виж повече

Зад сцената

Прочит: Римляни 16:1-16   „Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“ (1 Петр. 4:10)   Скоро гледах театрална постановка на открито. След края на представлението актьорите се върнаха на сцената един...

Виж повече

Не се страхувай

Прочит: Исая 43:1-7   „А сега така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израелю: Не бой се, защото Аз те изкупих. Призовах те по име; Мой си ти.“ (Исая 43:1)   Бог призова мен и съпруга ми да Му служим, затова преминавахме през богословска подготовка в...

Виж повече

Пример за Христос

Прочит: 2 Тимотей 3:14-17   „Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“ (Ефесяни 2:10)   Едно от хобитата ми е да рисувам пейзажи. Обичам да наблюдавам Божието творение и да се опитам да пресъздам земята...

Виж повече

Божията грижа

Прочит: 4 Царе 6:1-7   „А един от тях, докато сечеше гредата, желязото падна във водата; и той извика: Ах, господарю мой! То беше взето назаем.“ (4 Царе 6:5)     Понякога се съмнявам, че Господ се грижи за по-обикновените, „светските“ аспекти на моя живот. Но именно в...

Виж повече

150 имена

Прочит: Яков 5:13-16   „… Аз се молих за теб, да не отслабне твоята вяра…“ (Лука 22:32)   Преди няколко години, когато се пенсионирах след пасторското си служение, започнах да си съставям списък с хора, за които да се моля. Не можех да си спомня многото имена, затова си...

Виж повече

От скръб към надежда

Прочит: Псалм 23:1-6   „Защо си отпаднала, душо моя? И защо се смущаваш дълбоко в мен? Надявай се на Бога; аз още ще Го славословя; Той е помощ на лицето ми и Бог мой.“ (Псалм 42:11)   Един ден се катерех в планината и можех да видя крайната си дестинация – една висока гора...

Виж повече

Просто врабче

Прочит: Лука 12:1-12   „Не се ли продават пет врабчета за два асария? И нито едно от тях не е забравено пред Бога.“ (Лука 12:6)   Аз и семейството ни много обичаме птиците и винаги, когато сме на открито, се опитваме да познаем всеки вид, който виждаме. Една сутрин видях...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!