Възможности за посвещение

Прочит: Лука 9:57-62   „А Исус му каза: Никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е  годен за Божието царство.“ (Лука 9:62)   Преди няколко години се занимавах с търговия. Съдружникът ми беше млад и енергичен човек, току-що завършил колеж. Само след няколко...

Виж повече

Човекът пред теб

Прочит: Йоан 8:1-11   „Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние.“ (2 Петр. 3:9)   Когато се преместих в голямо столично предградие, започнах да...

Виж повече

Тесният път

Прочит: Лука 13:22-30   „Подвизавайте се да влезете през тясната врата…“ (Лука 13:24)   Селото ни е изпълнено с криволичещи пътеки между къщите, около които има високи стени. Обичам да се отклонявам по тях през малките входове, защото вятърът там не е толкова силен, слънцето...

Виж повече

С желание

Прочит: Лука 15:8-10   „Търсете Господа и Неговата сила; търсете лицето Му винаги.“ (Псалм 105:4)   Преди известно време с жена ми бяхме на паркинга пред един ресторант и забелязахме, че върху задния капак на една от тръгващите коли има нещо. Когато се приближих, видях, че е...

Виж повече

Доверие в Бога

Прочит: Изход 17:1-7   „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“ (Притчи 3:5-6)   Бях кандидатствала за един курс в университета, в който уча, но името ми не беше в първия списък с...

Виж повече

Сила и мир

Прочит: 2 Коринтяни 12:2-10   „… Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И така, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мен Христовата сила.“ (2 Коринтяни 12:9)   В петък, на 28 юли 2017 г. със...

Виж повече

Шумен свят

Прочит: 3 Царе 19:9-12   „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог…“ (Псалм 46:10)   От момента, в който се събудим, до момента, в който заспим, сме подложени на хиляди шумове. Алармата сутрин, първите новини, трафикът, радиото. Непрестанно получаваме известия на компютъра или...

Виж повече

Бог може

Прочит: 1 Петр. 5:6-11   „… всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ (1 Петр. 5:7)     Когато женската група от църквата ме покани да говоря на едно събиране, Бог ме вдъхнови да споделя опита си с депресията и начина, по който Той ми помогна...

Виж повече

Велика любов

Прочит: Битие 1:26-31   „… Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там, и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.“ (Матей 17:20)   През лятото на 2018 г. отидохме на едноседмична планинска екскурзия в Колорадо заедно...

Виж повече

Бог изцери сърцето ми

Прочит: Матей 9:18-22   „Праведните извикаха и Господ послуша, и от всичките им беди ги избави. Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са с разкаян дух.“ (Псалм 34:17-18)   Коленете ми пулсираха, изпитвах болка между плешките си, а...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!