Свободни от срама и вината

Прочит: Йоан 19:28-30   „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“                                                                    (2 Коринтяни 5:17)   Майка ми работеше тежка работа, за да издържа четирите си деца. През...

Виж повече

Безкрайна милост

Прочит: Матей 11:28-30   „Не се ли продават пет врабчета за два асария? И нито едно от тях не е забравено пред Бога.“                                                                                     (Лука 12:6)   Зрението на съпруга ми съвсем отслабна с възрастта и грижите...

Виж повече

Облак свидетели

Прочит: 2 Тимотей 1:1-14   „Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще.“                                                  ...

Виж повече

Кой е моят Баща?

Прочит: Галатяни 5:22-25   „Ако познавахте Мен, бихте познали и Моя Отец.“                                                                                     (Йоан 14:7)   Един съсед в продължение на три месеца изработваше детска дървена къща за игра. Четиригодишният му син...

Виж повече

Изкорени бурените

Прочит: Римляни 12:14-21   „И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от него…“                                                                                   (Евреи...

Виж повече

Не се предавай

Прочит: Изход 17:8-13   „… Аарон и Ор, единият от едната страна и другият от другата, подпираха ръцете му, така че ръцете му бяха подкрепяни до залез слънце.“                                                                                                       (Изход 17:12)  ...

Виж повече

В нашата немощ

Прочит: Йоан 15:8-17   „Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим, както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания…“                                                                             (Римляни 8:26)   В...

Виж повече

Творецът

Прочит: Изход 35:30-35   „Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела…“                                                                              (Ефесяни 2:10)   Наблюдавах как един дърворезбар изработва мебели в своето ателие. Той не бързаше и...

Виж повече

А такива като него?

Прочит: Матей 7:1-5   „Наистина няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши.“                                                                           (Еклисиаст 7:20)   В продължение на няколко години работих към едно християнско служение със...

Виж повече

Започни деня с Бога

Прочит: Псалм 1:1-3   „Блажен онзи човек, който… се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ.“                                                                           (Псалм 1:1-2)   Събудих се и веднага започнах да обмислям ангажиментите си за...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!