Искаш да служиш?

Прочит: Колосяни 3:20-24   „Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като на човеци.“                                                                               (Колосяни 3:23)   Стефани, която водеше нашите младежки събирания, ме помоли да я придружа...

Виж повече

Нежно спасение

Прочит: Псалм 121:1-8   „Господ ще те пази от всяко зло; ще пази душата ти.“                                                                             (Псалм 121:7)   Един ден една заблудила се птичка влезе вкъщи през отворената врата и не можеше да намери обратния път. Тя...

Виж повече

Пътят

Прочит: Йоан 14:1-6   „Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.“                                                                                (Йоан 14:6)   Аз съм много зле в ориентирането. Всеки път, когато тръгна в...

Виж повече

Трети адвент

Прочит: Исая 40:3-5   „Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исая: „Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа! Прави направете пътеките за Него!“                                                                               (Матей 3:3)  ...

Виж повече

Бог чува всяка молитва

Прочит: Яков 5:15-18   „Господи, опитал си ме и си ме познал. Ти познаваш сядането ми и ставането ми; разбираш помислите ми отдалеч.“                                                                          (Псалм 139:1-2)   Често започвам молитвата си засрамена и с неохота...

Виж повече

Бог с нас

Прочит: Исая 9:2-7   „Бог е казал: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя.“                                                                               (Евреи 13:5)   През месеца на Рождество Христово постоянно чуваме празнични песни и гледаме коледни...

Виж повече

Погледни към кръста

Прочит: Римляни 5:6-11   „Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!“                                                                         (Римляни 5:10)  ...

Виж повече

Общуване с Бога

Прочит: 1 Солунци 5:12-18   „Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.“                                                                            (Матей 18:20)   Вечер, когато слънцето залязва и съм свършила всичките си задължения, усещам...

Виж повече

В добро и в лошо

Прочит: 2 Царе 22:2-7   „В утеснението си призовах Господа и към моя Бог извиках; и от храма Си Той чу гласа ми и викът ми стигна до ушите Му.“                                                                             (2 Царе 22:7)   Благословения ли са това, или поредица...

Виж повече

Огън

Прочит: Яков 3:2-12   „А езикът е огън, цял свят от нечестие. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла.“                                                                                    (Яков...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!