На-доброто

Прочит: 2 Коринтяни 12:7-10   „… Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена.“                                                                     (2 Коринтяни 12:9)   Съпругът ми страдаше от високо кръвно налягане и сърдечни...

Виж повече

Страхуваш ли се от смъртта?

Прочит: 1 Коринтяни 15:51-55   „О, смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е жилото?“                                                                       (1 Коринтяни 15:55)   Няколко дни преди баща ми да почине от рак, аз си отидох във Филипините, за да го видя...

Виж повече

Културен шок

Прочит: Евреи 11:1-3, 13-16   „Те не са от света, както и Аз не съм от света.“                                                             (Йоан 17:16)   Езикът, храната, социалните порядки и цялата атмосфера на Виетнам през 1966 г. бяха много странни за мен. Аз служех като...

Виж повече

Повод за радост

Прочит: Яков 1:2-5   „Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.“                                                                                      (Яков 1:2-3)   Тази сутрин...

Виж повече

Слушаме ли?

Прочит: 1 Царе 3:1-10   „Давид каза още на сина си Соломон: Бъди твърд и насърчен и действай; не бой се, нито се страхувай; защото Господ Бог, моят Бог, е с Теб…“                                                                      (1 Летописи 28:20)   През март 2011 г...

Виж повече

Божието присъствие

Прочит: Псалм 139:1-12   „Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побегна?“                                                                           (Псалм 139:7)   Преди няколко дни си говорихме с един приятел за присъствието на Бог в нашия живот. Той...

Виж повече

Две картини

Прочит: Филипяни 2:1-11   „Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус.“                                                                     (Филипяни 2:5)   Посетихме един музей по време на почивка в Германия. Аз бях хванала здраво за ръката шестгодишната...

Виж повече

Сила, от която се нуждаем

Прочит: Лука 24:13-35   „Той им каза: Какви са тези думи, които разменяте помежду си по пътя? И те се спряха натъжени.“                                                                               (Лука 24:17)   Разводът ме изтощи. Моите родители бяха разведени и си бях...

Виж повече

Семейство

Прочит: Галатяни 3:23-4:7   „Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение…“                                                                   (Римляни 8:15)   Винаги съм знаела, че съм осиновена. Родителите ми постепенно ми...

Виж повече

Моля те, обади се!

Прочит: 1 Солунци 5:16-24   „Непрестанно се молете.“                               (1 Солунци 5:17)   Телефонът мълчи. Защо тя не се обади? Вече няколко дни не съм чула гласа на дъщеря си. Бяхме свикнали да се чуваме често. Нейното ежедневие е много натоварено, затова когато...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!