Аз съм организаторът

Прочит: Исая 6:1-10   „После чух гласа на Господа, Който казваше: Кого да изпратя? И кой ще отиде заради Нас? Тогава казах: Ето ме, изпрати мен.“                                                                                    (Исая 6:8)   По време на празника по повод...

Виж повече

Да откриваш Бога

Прочит: Ефесяни 5:19-20   „… и разговаряйте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си.“                                                                             (Ефесяни 5:19)   Аз не съм израснала в църквата – станах християнка, когато...

Виж повече

Предишните неща

Прочит: Филипяни 3:1-15   „Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития.“                                                                               (Исая 43:18)   Понякога миналите грешки ме обсебват прекалено и ме карат да се чувствам зле. Как да...

Виж повече

Сила в слабостта

Прочит: 2 Коринтяни 12:6-10   „… и Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена…“                                                                       (2 Коринтяни 12:9)   „Така е по-добре“ – беше изненадващо да чуя тези думи от...

Виж повече

Таен ученик

Прочит: Йоан 19:39-42   „И ви казвам: Всеки, който изповяда Мен пред човеците, ще го изповяда Човешкият Син пред Божиите ангели…“                                                                             (Лука 12:8)   Никодим беше таен ученик на Исус Христос. Той бе фарисей...

Виж повече

Нещо добро

Прочит: Псалм 32:1-11   „Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш; ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото Ми.“                                                                                 (Псалм 32:8)   Семейството ми с вълнение приготвяше...

Виж повече

Молитвено одеяло

Прочит: 1 Солунци 5:12-24   „Непрестанно се молете.“                                    (1 Солунци 5:17)   Докато ремонтирах къщата, се подхлъзнах от покрива и закачайки  крака си на стълбата, паднах много лошо. Не знаех дали съм си счупил нещо, но знаех, че боли ужасно. Жена...

Виж повече

Бог ни прощава

Прочит: Колосяни 1:9-14   „… Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете…“                                                                        (Колосяни 1:13-14)   Едно лято...

Виж повече

Господ гради

Прочит: Матей 7:24-27   „Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите…“                                                                           (Псалм 127:1)   Работя като архитект повече от 50 години. Когато пристъпва към проектирането на жилище, архитектът...

Виж повече

Светлината на кръста

Прочит: 2 Коринтяни 3:12-18   „Вие сте светлината на света.“                                              (Матей 5:14)   Прекрасно е, че Бог общува с нас по различни начини. Можем да прочетем Неговите думи в Библията или да ги чуем чрез проповед. Можем да чуем думите на Бога...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!